Software Development

Kundunika webblösningar och applikationer som stödjer din affär

Webb Nivae2 3000x2000 SOFTWARE

Kundanpassade lösningar för webben

Skräddarsydd applikationsutveckling

Om du säkerställer att dina system stödjer dina affärsbehov så blir din vardag och verksamhet effektivare. Men ditt befintliga systemstöd, affärssystem eller digitala verktyg kanske inte löser dina problem fullt ut. Vi kan hjälpa dig med skräddarsydda, kompletterande eller kompletta, lösningar och applikationer.

Genom att utveckla kundunik mjukvara, i både stor och liten skala, löser vi våra kunders unika problem.

Lösningen är anpassad efter dina behov, är inte låst till någon plattform eller teknik och går att vidareutveckla under flera år.

Långsiktig partner med fullständig livscykelhantering

Skräddarsydda lösningar – Vi anpassar lösningen efter dina behov utan att vara låst vid någon plattform eller något system.

Kompletterande lösningar – En lösning som berikar ditt befintliga verksamhetssystem med funktionalitet som inte finns eller skulle bli för komplex att bygga in i systemet.

Kompletta lösningar – Ibland finns lösningen du behöver inte på marknaden överhuvudtaget. Då bygger vi den åt dig!

Användarvänliga lösningar – Våra arkitekter, utvecklare, UX-designer och UI-designer har erfarenheten och kompetensen som krävs för att bygga riktigt användarvänliga applikationer.

Innovativa lösningar – Vi använder oss av modern teknik och moderna tjänster för att bygga framåtlutade lösningar.

Anpassningsbara lösningar – Eftersom vi inte är låsta vid någon plattform eller teknik kan vi vidareutveckla lösningen utifrån dina skiftande behov i många år, vilket ger applikationer med lång livslängd.

Långsiktiga lösningar och relationer – Självklart är vi med dig hela vägen från analys, kravställning, arkitektur, design och systemlösning till uppföljning, förvaltning och support.

Orango är systemleverantör av vårt unika processtöd Program för Teknisk Standard (PTS) sedan över 10 år. Systemutveckling, förvaltning och support för vår stora verksamhet är ett omfattande åtagande som kräver en engagerad IT-leverantör som Orango. PTS används idag som systemstöd i byggprocesser i 16 av Sveriges 21 landsting.

Charlotte Bruun, Utvecklingschef på Regionfastigheter i Jönköping

Burning desire eller burning platform?

Behov av kundunika lösningar och applikationer kan uppstå när bolag vill skapa konkurrensfördelar och stärka positionen i sitt segment. Det finns en digitaliseringsönskan och en förändringsvilja. Det kallar vi ”burning desire”. Behöver du hjälp att bygga ett unikt system, eller komplettera ditt befintliga med unik funktionalitet, så hjälper vi dig. Vi utgår från dina behov och skräddarsyr applikationen med modern teknik.

I andra fall når befintliga system End Of Life eller måste bytas ut av annan anledning. Kanske är verktyget trubbigt och tungt administrativt. Kanske skaffades lösningen när verksamhetens behov såg annorlunda ut. Ibland upphör support och förvaltning på verksamhetskritiska plattformar. Det kallar vi ”burning platform”. Det är stora, tidskrävande och dyra projekt för de flesta verksamheter. Är du inte redo för ett stort systembyte kan vi modernisera och komplettera med funktioner på ett enklare sätt.

Nya möjligheter med Microsoft Azure molnlösning

Vi jobbar i Microsofts molntjänst Azure och det finns många goda skäl att använda molnet för IT-lösningar. I Azure finns en mängd olika tjänster, och det tillkommer nya hela tiden. Där finns även en hel del tjänster som man inte har tillgång till i sin egen miljö. Det kan vara allt från Power BI och API Manager till Azure Functions och Logic Apps. Att nyttja sådana tjänster som en del av sin totala lösning ger enorma möjligheter. Det går på kort tid att bygga upp lösningar som tidigare krävt manår av utveckling.

Kontakta mig!

Vi skapar digitala lösningar med din verksamhet i fokus.

Kontaktperson

Hakan Strandh
Håkan Strandh
Telefonnummer: 0702-94 73 00

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår Privacy Policy.