Hybrid integrationsplattform - BizTalk Server 2020

Den 15 januari 2020 släppte Microsoft BizTalk Server 2020. Det är den 11:e versionen av BizTalk Server som har varit en trotjänare i snart 20 år. BizTalk Server 2020 hjälper din organisation med de olika integrationsutmaningar som finns i er vardag.

Nyheter i BizTalk Server 2020

I dagens komplexa miljö med en mix av system och tjänster som driftas on premise eller i molnet så spelar det hybrida alternativet en allt mer viktig roll.

Med lanseringen av BizTalk Server 2020 så har Microsoft tagit ansvar att supporta BizTalk Server i ytterligare 10 år. Det är alltid ett hybridscenario, för vissa utmaningar är On Premise bäst lämpad och för andra så är tjänster i molnet att föredra. Detta för att kunna välja de lösningar och den teknik som är bäst stödjer er verksamhet.

Vad är nytt i BizTalk Server 2020?

Biz Talk Server 2020
BizTalk Server kan agera som kitt mellan onprem och moln och få ut det bästa av båda världar

För att kunna möta det hybrida scenariot på ett bättre sätt så finns följande nya funktioner i BizTalk Server 2020.

  • API Management. Det är nu möjligt att publicera end points från en orkestrering via Azure API Management så att ni kan göra era api:er tillgängliga externt och internt på ett kontrollerat sätt.
  • Nya och utökade adaptrar mot Azure: Event Hub, Blob Storage, Service Bus v2, och Logic Apps.
  • Använda Azure Blob Storages för backuper.
  • Office365 adaptrar för E-mail, Kalender och Kontakter.
  • Körs på Microsofts senaste plattformar som Visual Studio 2019, Windows Server 2019, SQL Server 2019 och Office 2019.
  • Operativ dataövervakning och analys. Utnyttja kraften från Azure (Application Insight och Event Hub) för datalagring och Power BI för rapportering och visning av data.

Hur tar jag detta vidare och vad är nästa steg?

Med vår integrationsmetod Connect hjälper vi din organisation vidare på er digitaliseringsresa. Vi tittar tillsammans på ert nuläge och målläge och tar fram handlingsplanen mot målet som på bästa sätt tillför nytta till din verksamhet.

Vi hjälper gärna dig med att analysera ditt integrationsbehov, hör av dig så berättar vi mer!

Kontaktperson

Mathias Rehnstrom 1
Mathias Rehnström
Telefonnummer: 0702-60 39 74

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår Privacy Policy.