UX - User Experience Design för en optimerad användarupplevelse

Användarna av din produktwebb, portal, e-handelslösning, hemsida eller applikation vill ha en intuitiv, tydlig och enkel upplevelse. Vi hjälper dig att identifiera användarnas behov och designa din webbplats för en optimerad användarupplevelse.

UX beskrivning

Orangos process för UX

Processen anpassas från kund till kund men nedanstående steg är själva grunden för alla. Tillsammans identifierar vi de olika typerna av användare som är målgrupp för lösningen. Utifrån dem gör vi en kartläggning över de krav som lösningen ska uppfylla. Arbetet sker systematisk och grundligt och resulterar i en tydlig kravbild innan själva utvecklingen påbörjas. Resultatet blir en genomarbetad lösning som uppfyller dina användares behov och kan vidareutvecklas och optimeras.

1. Research

  • Befintlig lösning, utmaningar och användarens behov.

2. Kartläggning

  • Hur ska systemet användas, user journeys och user flows.

3. Designarbetet

  • Resulterar i wire frames, mock-ups och prototyper.

4. Implementation

  • Dags att genomföra planen.

5. Test

  • Stämmer implementationen med det överenskomna?

6. Uppföljning

  • Mätning och optimering. Används lösningen som man tänkt?

Jag berättar gärna mer om UX-design. Kontakta mig!

Kontaktperson

Arvid Josefsson
Arvid Josefsson
Telefonnummer: 0734-33 88 53

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår Privacy Policy.