Effektkartläggning - större effekt av dina digitala satsningar

Effektkartläggning hjälper er att nå önskad effekt med era digitala satsningar.

Möt användarnas behov med effektkartläggning

Effektkartläggning är en metod ursprungligen framtagen av Inuse. Den hjälper er att nå önskad effekt med era digitala satsningar. Den hjälper er att styra projektet mot användarnas behov vilket genererar affärsnytta. Med tydliga prioriterade krav och behov kan du testa din lösning kontinuerligt under och efter projektet för att se att du är på rätt spår.

Effektmål – vad vill vi uppnå?

  • Vilken nytta ska tjänsten, webbplatsen, systemet etc. göra för verksamheten?

Användning (målgrupper och drivkrafter)

  • Vilka mål har de som besöker webbplatsen eller använder tjänsten? Hur beter de sig? Här hittar vi olika målgrupper och väljer att prioritera våra mål.

Lösning

  • Här tittar vi på fuktionalitet och information för att stödja användningen. Varje lösning kopplas till de användningsmål de tillgodoser.

En effekt är alltid mätbar

  • Du får inte tumma på att ha effekterna mätbara. Ta fram mätetal eller KPI:er som går att följa upp kontinuerligt för att se att ni lägger tid och pengar på rätt saker.

Jag berättar gärna mer om effektkartläggning. Kontakta mig!

Kontaktperson

Arvid Josefsson
Arvid Josefsson
Telefonnummer: 0734-33 88 53

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår Privacy Policy.