Master Data Management system

Masterdatan, informationen, är din verksamhets mest värdefulla tillgång. För att ha korrekta beslutsunderlag och konkurrenskraft måste du se till att kvaliteten i och förvaltningen av data fungerar optimalt.

Data Control in 7 steps

En av de viktigaste tillgångarna i ett företag är information. De flesta företag genererar mycket data vilket gör Master Data Management till en kritisk framgångsfaktor för alla verksamheter.

Masterdata Management (MDM)

MDM handlar om att ta all data i din verksamhet, från olika system och källor, och samla ihop till en korrekt datapunkt. Det ger dig tydligare beslutsunderlag, enklare förvaltning och viktigast av allt - ökad datakvalitet. En effektiv informationshantering skapar direkt affärsnytta i din verksamhet.

Orango har jobbat med MDM i många år. Vi har hjälpt många kunder att utvärdera behov, implementera bäst lämpat MDM-system och kvalitetssäkra informationen. Våra kunder får större konkurrenskraft tack vare ökad kunskap om sin verksamhet, förenklad förvaltning av IT-landskap och effektivare administration när felaktig data tvättas bort.

7 steps

MDM 7-Steps är vår metod för att hjälpa dig att ta kontroll över din information. Vi delar upp stegen i tre faser.

Fas 1: Hälsokontroll (Förstudie/krav)

1. Definiera: Ta reda på informationsbehovet och omfattningen på projektet.

2. Analysera: Undersöka befintlig datakvalitet

3. Utvärdera: Ta reda på hur detta påverkar verksamheten. Alternativa MDM-system

  Fas 2: Införande

  4. Implementera: Införa valt MDM-system

  5. Förhindra: Förutse och förhindra framtida kvalitetsproblem

  6. Rätta/tvätta: Kvalitetssäkra befintlig data

   Fas 3: Förvalta

   7. Förvalta

   Ta tempen på din information - genomför en hälsokontroll

   Fas 1, Hälsokontroll är en förberedande åtgärd för att undersöka ditt nuläge inför ett eventuellt införande av ett MDM-system. I en hälsokontroll analyseras företagets alla verksamhetssystem för att kartlägga om informationen är standardiserad, komplett, aktuell, valid och unik.

   Denna kontroll ger dig insikt om din verksamhets data, var information skapas och konsumeras. Utifrån det kan vi ge rekommendationer för en mer effektiv hantering.

   Erbjudande hälsokontroll

   Aktiviteter:

   • Workshop två dagar
   • Nuläge
   • Målbild
   • GAP-analys

   Levereras:

   • Målmodell
   • Systemkarta
   • Processbeskrivning
   • Verksamhetspåverkan
   • Handlingsplan
   • Organisation, roller och ansvar

   Vi har bland annat hjälpt DIAB Group att implementera ett masterdata management-system för deras globala order- och prognossystem.

   Jag berättar gärna mer om Masterdata Management

   Kontaktperson

   Johannes Gustafson2
   Johannes Gustafson
   Telefonnummer: 0766-32 06 03

   Genom att skicka formuläret samtycker du till vår Privacy Policy.