Consulting

Kompetens, kapacitet och metoder för ledning och styrning i framgångsrika IT-projekt.

Webb Nivae2 3000x2000 CONSULTING

Consulting

För att lyckas med digitalisering och verksamhetsutveckling behöver man ha bra koll på sina processer och hur den egna organisationen arbetar och fungerar.

Om man gör sin hemläxa och utför det grundläggande förarbetet på ett kvalitativt och strukturerat sätt har man allt att vinna. Det är inte sällan man i detta arbete får många gemensamma aha-upplevelser som leder till att lågt hängande frukter tydliggörs och uppmärksammas.

Ett arbetssätt som integrerar förändringsledning och verksamhetsutveckling med processer inspirerar och uppmuntrar till aktivt deltagande - vilket är en förutsättning i förändringsarbetet!

Förändring och införandet av nya arbetssätt innebär alltid utmaningar.

Hos Orango hittar ni den kompetens, kraft och erfarenhet som behövs för att övervinna utmaningar och stötta den egna organisationen i samband med förändringsarbete.

Vår styrka sitter i vår långa erfarenhet från flera branscher i kombination med djup verksamhetskompetens inom många områden. Vi är tvåspråkiga och duktiga på att agera bryggan mellan IT och verksamhet, en kompetens och förmåga som leder till hållbar förankring.

Projektledarrollen är oerhört viktig och ofta avgörande för om ett projekt blir succé eller nederlag. Hos oss finns ett stort antal erfarna projektledare och verksamhetsutvecklare som kan hjälpa dig att leda, driva och bemanna dina projekt och förändringsuppdrag.

Vi har projektledare på flera olika nivåer, dels mycket erfarna konsulter, men även unga drivna projektledare som passar bra för mindre omfattande uppdrag och projekt.

Uppdrag och projekt som vi kan hjälpa er med är till exempel:

  • Tydliggöra och specificera behov, krav och lösningar
  • Analys och effektivisering av flöden och processer
  • Genomföra förstudier, processkartläggningar, kravinsamling och testarbete
  • Driva och leda förändringsarbete
  • Styrning och ledning av både stora och små projekt inom verksamhet och IS/IT

Vår kompetens och förmåga bekräftas genom ett stort förtroende och långa framgångsrika relationer med våra kunder.

Kontakta mig när du behöver stöd i dina projekt.

Jag vill att även du går hel och stark ur förändringen!

Kontaktperson

Jan Olsson
Jan Olsson
Telefonnummer: 0702-60 39 70
E-postadress: jan.olsson@orango.se

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår Privacy Policy.