Ta hjälp av Orango för att GDPR-säkra ert affärssystem!

General Data Protection Regulation är EU:s nya dataskyddsförordning som träder i full kraft 25 maj 2018. Förordningen blir direkt gällande i medlemsländerna och i Sveriges fall ersätter den PUL från 1995. Syftet är att harmonisera lagstiftningen inom EU och stärka personlig integritet. Konsekvensen av de nya reglerna blir förändrade krav på hur personuppgifter kan, får, bör och måste hanteras.

Nya krav på behandling

Förordningen likställer all form av behandling av personuppgifter. Det är ingen skillnad på att samla in, läsa, ändra, lagra eller radera personuppgifter. Allt går under termen behandling och förordningens hårda krav gäller i samtliga steg. Kortfattat ska varje personuppgift som behandlas ha ett ändamål och en laglig grund samt behandlas med lämplig säkerhet. Organisationer måste veta vilka uppgifter de behandlar, varför, hur, var och vem som har tillgång till dem. Det tillkommer även nya krav på att dokumentera all behandling.

Orangos GDPR-erbjudande

Vi vill att ni ska kunna känna er lugna inför 25 maj. Ett led i detta är att ni ska kunna bocka av ert affärssystem från er “att göra”-lista inför GDPR.

Vi på Orango är experter på affärssystem och kan hjälpa er att förbereda ert affärssystem för GDPR. Vi hjälper er att ta reda på vilka personuppgifter ert system behandlar samt om de behandlas i enlighet med de krav som förordningen ställer. Vi implementerar även lösningar som GDPR-säkrar ert affärssystem.

För att kunna göra ert affärssystem redo för GDPR erbjuder vi tre tjänster som vi anser är nödvändiga för att ni ska bli förberedda:

Gdpr

1. Identifiering av personuppgifter

I ett första steg går vi igenom ert system och identifierar samtliga tabeller och tillhörande program som behandlar personuppgifter. Vi dokumenterar de personuppgifter vi hittar. Sedan träffar vi er och presenterar vad vi hittat, då får ni även möjlighet att komplettera uppgifterna.

Denna tjänst ger er koll på vilka personuppgifter ni behandlar i ert affärssystem.

2. GAP-analys

Vi analyserar er behandling av personuppgifter och jämför med kraven som GDPR ställer på behandlingen. Analysen utgår från ett beprövat verktyg som ger ett strukturerat sätt att kartlägga brister under personuppgifters livscykel genom ert affärssystem.

Av denna tjänst får ni dokumentation över er behandling av personuppgifter samt medvetenhet om brister och risker i behandlingen.

3. Roadmap

Vår tredje tjänst innebär att vi kollar på de brister som GAP-analysen identifierade och matchar gapen med lösningar som behövs för att ert affärssystem ska bli redo för GDPR.

Efter denna aktivitet har ni en uppsättning lösningsförslag för att lösa era GDPR-utmaningar. Detta ger er koll på vad som behöver göras innan den 25:e maj.

Hör av er!

Har ni frågor om vad förordningen innebär för er verksamhet och ert affärssystem är ni alltid välkomna att komma till oss med frågor. Vi träffar gärna er och pratar GDPR!

Jag vill bli kontaktad angående GDPR-säkring av affärssystem

Kontaktperson

Fredrik Roos
Fredrik Roos
Telefonnummer: 0760-01 98 76

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår Privacy Policy.