Sysav håller rent med Dynamics 365 affärssystem | Orango

Sysav håller rent i verksamheten med Dynamics 365

Sysav Banner1

Sysav tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Med hjälp av Orango genomfördes ett större projekt med målet att ersätta flera affärssystem med ett smartare och mer kostnadseffektivt alternativ.

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, återvinner idag 98 procent av inkommande avfall från hushåll och företag. Företaget har under de senaste åren haft en snabb tillväxt och har idag över 300 anställda. Genom mångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje bit avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar.

Den nya lösningen gör att vi har en plattform istället för flera. Det ger oss bättre kontroll och ökar effektiviteten i processerna.

Gunilla Carlsson, kommunikationschef på Sysav

– Vi hade flera parallella IT-system under lång tid för olika delar av vår verksamhet, vilket blev ohållbart. För oss var det viktigt att hitta ett system för hela företaget och vid upphandling av nytt affärssystem blev det Dynamics 365, berättar Gunilla Carlsson, kommunikationschef på Sysav.

I flera år använde Sysav en rad olika system och grundregister för olika delar av verksamheten. Interna lösningar gjorde att produkter, kunder, leverantörer, container och miljökoder hanterades i olika processer vilket var både tids- och processkrävande. För att bli mer effektiva efterfrågades ett system för alla processer

Vill du veta mer om hur du kan optimera din verksamhet med Dynamics 365? Prata med mig.

Mattias Nilsson Beskuren
Mattias Nilsson
Telefonnummer: 0703-68 84 00

Nya möjligheter och ökad transparens

Bt5Mhmfxpuruy9Zxeyav
Gunilla Carlsson, kommunikationschef på Sysav

Förändringsarbetet har bidragit till nya möjligheter, ökad transparens och goda förutsättningar för framtida utveckling. Inte minst genom att det nya affärssystemet ökat förståelsen mellan avdelningar, vilket förenklar och effektiviserar arbetet.

– Vi är nöjda med förändringen. Den nya lösningen gör att vi har en plattform istället för flera. Det ger oss bättre kontroll och ökar effektiviteten i processerna. På sikt kommer vi att bli ännu mer effektiva vilket kommer att gynna kunderna, fortsätter Gunilla Carlsson.

Sysav är ett stort företag som verkar i en unik bransch med ett omvänt materialflöde vilket, ställer stora krav på IT-lösningarna inom företaget.

– Sysav är ett komplext företag med ett ovanligt erbjudande. Vi blev utmanande av Sysav och tillsammans arbetade vi fram en skräddarsydd lösning, där Dynamics kommer till sin rätt och som stärker Sysav på både kort och lång sikt, säger Mattias Nilsson, affärsansvarig Avfall & Återvinning på Orango.

Vi ser redan nya möjligheter i systemet och det är tydligt att vi skulle gjort förändringen ännu tidigare då verksamhetsnyttan redan är så stor.

Stora möjligheter för framtiden

Nära fyra år har gått sedan Sysav påbörjade den interna diskussionen om att välja en modernare lösning för sina affärssystem. I ett tidigt skede fanns flera alternativ men vid upphandlingen föll valet på Dynamics AX. Under hösten 2015 inleddes den slutgiltiga fasen med att implementera affärssystemet i hela organisationen.

– Vi ser redan nya möjligheter i systemet och det är tydligt att vi skulle gjort förändringen ännu tidigare då verksamhetsnyttan redan är så stor, avslutar Gunilla.

Tre råd för ett lyckat affärssystemsbyte:

  • Utse en projektledare som genomfört liknande projekt tidigare
  • Se över interna processer innan systemanpassningarna görs
  • Byt affärssystem medan ni redan har ett väl fungerande system, ett affärssystemsbyte tar längre tid än vad man kan tro.

Lösningar med D365 Finance and Operations

  • Stiga Boll

    Stiga Sports

    D365 Finance and Operations

    Grossist & partihandel