Sydved | Orango
Sydved bredbild
Sydved 2010 rgb

Sydved optimerar applikationsutvecklingen på IBM i-plattformen

Ett stort och komplext ERP-projekt ställer nya krav på Sydveds skräddarsydda applikation på IBM i-plattformen. Orango har tillsammans med ARCAD Solutions implementerat ett DevOps-verktyg för effektivisering av utvecklingsarbetet och ökad kvalitet i IT-systemen.

Ledande på IBM i-plattformen

Orango är ett av Sveriges ledande konsultföretag på IBM i-plattformen. Vi har utvecklat Sydveds skräddarsydda applikationer under många år. Deras verksamhet ställer höga krav på stabila system och tillämpar nolltolerans mot förseningar och fel. ”Cost of failure” är väldigt hög i en verksamhet som jobbar dygnet runt, årets alla dagar för att säkerställa obrutna råvaruleveranser.

Mångårigt ERP-projekt ställer höga krav

Sydveds applikationer är integrerade mot svenska Biometria. Biometria byter nu ERP-system vilket kommer ha massiv inverkan på hela Sveriges skogsindustri och alla bolag som jobbar mot den. Anpassningen av Sydveds system till ny systemstruktur samt integrationen mellan Sydveds applikation och Biometrias nya affärssystem är ett komplext projekt som kommer ta flera år. För att kunna hantera alla utmaningar, reducera riskerna och hålla ett så högt tempo som möjligt i projektet har Sydved och Orango beslutat att implementera en DevOps-lösning.

DevOps för agilt tillvägagångssätt

DevOps kombinerar mjukvaruutveckling (Dev – från engelska development) och systemförvaltning med drift och support (Ops – från engelska Operations). Det möjliggör agila utvecklingsmetoder med kontinuerlig testning och distribution av nya funktioner som går i linje med verksamhetens behov.

”Med tanke på vårt affärskritiska system och den storskaliga utveckling som ska ske kommande år behövde vi hitta ett sätt att snabbare leverera ändringar i systemet och undvika fel. En DevOps-lösning hjälper oss att automatisera rutiner, utveckling och testning vilket optimerar utvecklingsarbetet” säger Örjan Vorrei, CIO på Sydved.

Effektivare utveckling med verktyg från ARCAD solutions

Sydved och Orango genomförde ett omfattande kartläggningsarbete för att definiera mål och säkerställa maximal nytta. Valet föll på en DevOps-lösning från ARCAD software som är utvecklad specifikt för IBM i-plattformen. Verktyget installerades på IBM i i utvecklings- och produktionsmiljön.

”Orango och ARCAD-lösningen hjälper oss att effektivisera utvecklingsarbetet och höja kvaliteten på våra system. Detta underlättar också installationen av nya eller förändrade program och databaser. Det är avgörande för att vi ska kunna möta våra kunders och användares krav.” avslutar Örjan Vorrei.

Sydved köper virke av skogsägare i södra Sverige och erbjuder också skoglig fullservice och rådgivning. Företaget har ett nära samarbete med ett nätverk av utvalda entreprenörer och åkare. Sydved ägs av Stora Enso och Ahlstrom-Munksjö och anskaffar varje år cirka 5 miljoner kubikmeter virke. Den årliga omsättningen är cirka 2,5 miljarder kronor, och sammanlagt är cirka 125 personer anställda på Sydved. Huvudkontoret ligger i Jönköping.

Orango och ARCAD-lösningen hjälper oss att effektivisera utvecklingsarbetet och höja kvaliteten på våra system. Det är avgörande för att vi ska kunna möta våra kunders och användares krav.

Örjan Vorrei, CIO Sydved

Vill du veta mer om vår kompetens på IBM i-plattformen? Kontakta Alf!

Alf Evertsson
Alf Evertsson
Telefonnummer: 0708-34 29 03

Lösningar med