Stoeryd | Orango
13731486 1061084130612907 8773169031579842496 n

Så effektiviserar och förbättrar kundportalen Stoeryds kundrelationer

Legotillverkaren Stoeryd AB i Tranås tillverkar produkter och komponenter åt ett hundratal företag i olika branscher. För ett drygt år sedan inledde de arbetet med en ny kundportal för att effektivisera kommunikationen och stärka samarbetet med sina kunder.

Stoeryd kund leverantor portal

I Tranås ligger Stoeryd AB, en legotillverkare med runt 100 anställda som monterar och tillverkar delar och komponenter till bland annat materialbärare och medicintekniska produkter. Företaget grundades 1969 och har under de tre senaste åren fördubblat sin omsättning.

– Eftersom våra kunder ofta är beroende av våra produkter i sin egen produktion är det viktigt att vi har ett bra informationsflöde och att vi kan kommunicera effektivt. Historiskt sett har det varit väldigt mycket telefon och e-post, vilket inte alltid är så effektivt, berättar Marcus Holmberg, Key Account Manager på Stoeryd.

Tog hjälp av Almi

Fröet som skulle bli Stoeryds kundportal såddes för ett drygt år sedan, efter en utbildning om digital utveckling som arrangerades av Tillväxtverket.

– När digitaliseringsfrågan lyftes började jag och en kollega spåna på vilka möjligheter som fanns för oss, som tillverkande företag. Vi såg möjligheten att i framtiden kunna komma närmare våra kunder och nästan bli som en extern produktionsenhet, genom att bli mer transparenta och synliggöra olika typer av information.

Stoeryd började på egen hand bygga program för att visualisera information från sitt affärssystem, främst för att minimera antalet onödiga moment i det dagliga arbetet. I nästa steg ville de göra information från affärssystemet tillgänglig för sina kunder. Stoeryd tog hjälp av Almi och digitaliseringsprojektet Inkomst 4.0 för att starta ett pilotprojekt.

– Almi började leta efter en lämplig partner som kunde hjälpa oss och valet föll på Orango. Lösningen är helt byggd efter vår specifikation och eftersom Orango redan hade ett antal av de tekniska beståndsdelarna gick det fort att sätta ihop lösningen, berättar Marcus.

En plattform för ett effektivt informationsutbyte

Den färdiga kundportalen kan bäst beskrivas som en gemensam yta där Stoeryds kunder kan interagera och ta del av aktuell och uppdaterad information. Här kan de bland annat se vilka av deras artiklar som finns i lager, få notiser om särskilt viktiga artiklar, spåra leveranser och följa förändringar som sker. Informationen hämtas från Stoeryds affärssystem Monitor och visualiseras på en tydlig dashboard.

- Tidigare har våra kunder ringt eller mejlat när de vill veta aktuellt lagersaldo, bekräfta en order eller kommunicera en förändring. Nu har vi all information samlad på en gemensam kontaktyta. Det klart att vi även i fortsättningen kommer att ringa varandra, men även då kommer kundportalen att vara till stor hjälp eftersom vi kan utgå från samma information. I och med att hela kedjan är digitaliserad och att alla ändringar loggas minskar risken för fel och missförstånd längs vägen.

En annan förhoppning Marcus har är att aktuell och korrekt lagerinformation ska möjliggöra en minskning av det lagerbehov som finns idag.

- Långa ledtider i produktionen skapar onödigt stora lager för oss. Genom att göra information tillgänglig och synlig kan vi i många fall leverera tidigare och få högre lageromsättningshastighet. Våra kunder har också möjlighet att lägga in egna prognoser, vilket hjälper oss i vår planering.

Ett smidigt sätt att knyta sina kunder närmare sig

Under utvecklingen av kundportalen har Stoeryd haft ett nära samarbete med sin kund ComfortSystem Scandinavia AB. Det är också de första att få tillgång till portalen. I nästa steg ska ytterligare tre kunder anslutas.

I dagsläget är kundportalen bara integrerad med Stoeryds affärssystem, men på sikt finns det planer på att skapa integrationer även till kundernas affärssystem. Att kunna stärka samarbetet och knyta sina kunder närmare sig ser Marcus som en stor konkurrensfördel.

- Tidigare har vi haft EDI-lösningar för vissa kunder, men den typen av information är väldigt statisk. Nu har vi ett flexibelt system som kan förändras i takt med att kunderna och behoven förändras. Eftersom vi själva kan styra vilken information som ska göras tillgänglig kan vi vidareutveckla den kundportalen utifrån vad våra kunder efterfrågar. Förhoppningen är att plattformen kommer att skapa nya möjligheter som vi inte kan föreställa oss idag!

Vill du veta mer om hur Orango Business Portal kan hjälpa dig och dina kunder till ett effektivare informationsflöde? Kontakta oss!

Hakan Strandh
Håkan Strandh
Telefonnummer: 0702-94 73 00

Lösningar med Business Portal

  • Etac

    Etac

    Business Portal

    Grossist & partihandel