Smedbo använder Microsoft Dynamics NAV | Orango

Full kontroll på lagret med Microsoft Dynamics NAV och Mobile WMS

Slide Rv242

Företaget Smedbo ville få full kontroll på sina 100 000-tals artiklar på lagret. Orango ställdes inför utmaningen att implementera en avancerad lagerstyrning i affärssystemet Microsoft Dynamics NAV samt ta fram en kompatibel handscannerlösning. Resultatet blev Mobile WMS från Tasklet Factory och full pott vid första stickprovsinventeringen.

Om Smedbo

Smedbo utvecklar och marknadsför badrumstillbehör och dekorativa beslag under varumärkena Smedbo och Beslagsboden. Produkterna säljs i ett fyrtiotal länder och företaget är marknadsledande i Skandinavien. Smedbo, med huvudkontor i Helsingborg, startades 1967 och har totalt 65 anställda i koncernen.

Varför Orango

Smedbo har jobbat med Orango sedan Decido-starten 2003 med löpande konsultuppdrag för Microsoft Dynamics NAV.

– Det kändes naturligt och självklart att Orango skulle sköta implementeringen av vårt nya lagersystem. Orango förstår oss och det sättet vi arbetar på och det har visat sig vara ett mycket framgångsrikt samarbete. De har dessutom konsulter som alltid ställer upp och som är väldigt lyhörda för våra önskemål, berättar Magnus Åhlin, ekonomichef på Smedbo.

Situationen

Förut jobbade Smedbo i två olika system för att hålla koll på lager och lagerhanteringen. Det hände ofta att det blev eftersläpningar i uppdateringar som gjordes i något av systemen vilket resulterade i att de inte hade full kontroll på sitt lager.

– Lagret är en stor post i vår balansräkning och något som vi naturligtvis vill ha fullständig kontroll på, berättar Magnus.

Smedbo sökte själva av marknaden för att hitta en bra handscannerlösning men fann inte vad de sökte och var på god väg att ge upp.

– Alla de system vi tittade på kändes osmidiga, hanteringen var många gånger invecklad och innehöll fler moment än vad vi har idag. Det kändes i vissa fall som om man jobbade med handdatorer för att det var fräckt, inte för att det var effektivt, berättar Magnus.

Utmaningen

Smedbo ville få full kontroll på sitt lager men inte på bekostnad av en tyngre och mer omständig hantering. Hanteringsflödet fick inte ta längre tid än vad det gjorde i dagsläget och Smedbo hade även som krav att lagerpersonalen skulle kunna sköta allt i handdatorn.

Lösningen skulle ge full kontroll, minimera felplock, vara mer effektiv och lätthanterad, och gärna en lösning som redan existerarade på marknaden. Smedbo ville inte börja om från början och lägga flera år på att utveckla en egen lösning.

Orango ställdes inför utmaningen att implementera en avancerad lagerstyrning i Microsoft Dynamics NAV och ta fram en handscannerlösning som var kompatibel med systemet och som kunde tillgodose alla de önskemål som Smedbo hade. Helt enkelt en systemlösning utvecklad för ett modernt handelsföretag.

Lösningen

Orango implementerade en avancerad lagerstyrning med dirigerad artikelinförsel och plock samt handdatorlösning Mobile WMS från Tasklet Factory.

Mobile WMS är en handscanner-logistiklösning som är direkt kompatibel med standardfunktionalitet i Microsoft Dynamics 365-sviten. Detta gör att det går snabbt att installera och flöden är lätta att anpassa efter olika behov. All artikelregistrering valideras med en inbyggd streckkodsläsare som förhindrar användaren från att göra fel.

– Mobile WMS förser lagerpersonalen med de funktioner och den information de behöver. Detta gör det enklare för dem att fatta rätt beslut vilket leder till ökad effektivitet och mindre fel, berättar Lisa Billgren, verksamhetskonsult inom Microsoft Dynamics NAV på Orango.

– Redan vid första demon av Tasklet Factory Mobile WMS kände vi att detta var något för oss. Det var ett modernt och snyggt gränssnitt med funktioner som ingen annan liknande lösning hade. Vi såg även en stor fördel med att lösningen är byggd för Microsoft Dynamics, då slipper man koppla ihop olika system, berättar Magnus.

Revisorernas stickprovsinventering stämde till 100 % vilketet aldrig hänt förut. Ett bevis på att vi nu har full kontroll på vårt lager och vår lagerhantering

Magnus Åhlin, ekonomichef Smedbo

Resultatet

För Smedbo har Tasklet-lösningen resulterat i full kontroll på alla hundratusentals artiklar som finns i lager. Lagerpersonalen kan sköta hela arbetsgången via handdatorn och får ut fler order per tidsenhet med en ännu högre leveranssäkerhet än tidigare.

– Vid första bokslutet efter implementeringen stämde revisorernas stickprovsinventering till 100 %. Det har aldrig hänt förut. Ett bevis på att vi nu har full kontroll på vårt lager och vår lagerhantering, avslutar Magnus Åhlin.

Modernt affärssystem för handelsföretag

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med en flexibel systemlösning? Kontakta mig!

Medarbetare Mikael Mansson
Mikael Månsson
Telefonnummer: 0709-32 50 77

Lösningar med D365 Business Central/NAV