Scandbio | Orango
Scandbio

E-handel B2B och B2C i samklang hos Scandbio

Scandbio är Sveriges största bolag inom trädbränslen som både producerar och säljer bland annat pellets. Orango fick uppdraget att bygga en e-handel med B2B och B2C i samma plattform som även skulle vitalisera återförsäljarnas affärer. 

Scandbio ehandel2 mozaik
Scandbio erbjuder nu pellets till både privatpersoner och återförsäljare via sin e-handelslösning.

Behovet: automatisera orderflöde

Genom sammanslagning av tre separata varumärken till Scandbio uppkom behovet av att skapa en gemensam webbplats med e-handel. E-handeln skulle riktas mot företagets tre kundsegment: privatkunder, avtalskunder och återförsäljare. Lösningen skulle dessutom minska interna kostnader genom att helt automatisera orderflödet.

Lösningen: e-handel B2B och B2C

Med många års erfarenhet av e-handelsutveckling och god kännedom om affärssystem löste Orango utmaningen för Scandbio. På en robust plattform byggdes en komplex e-handelslösning med integrationer mot Scandbios befintliga affärssystem.

  • Olika sortiment beroende på typ av kund.
  • Olika betalningsregler och -metoder för kundtyperna.
  • Olika leveransmöjligheter baserat på kund.
  • Integration av all orderhantering, kunduppgifter, leverans och transport.

För att vitalisera återförsäljarnas affärer byggdes möjlighet för kunder att direkt i kassan välja leverans från sin närmaste återförsäljare istället för leverans från Scandbio. Återförsäljarna har även möjlighet att lägga order åt sina kunder i e-handelslösningen. Detta har ökat användningen av digital handel och minskat intern administration.

Resultat: minskade kostnader och merförsäljning

Sedan webbplatsen lanserades har Scandbio minskat sina kostnader genom det automatiserade orderflödet och enklare administration av produkter från affärssystemet och ut på webbplatsen. Dessutom driver de merförsäljning genom webblösningen.

Projektinformation

Projekt: Webbsida med e-handelsplattform och integration mot affärssystem för produkter och ordhantering.

Kund: Scandbio

Samarbetspartner: NY Collective för UI/UX.

Lösningar med