Scandbio | Orango
Scandbio

Professional Business Analysis räddade Scandbios data

Det var för tre år sedan som Scandbio bestämde sig för att byta affärssystem. Samtidigt fanns ett behov av ett flexibelt system för affärsanalys. Men vad skulle hända med all historisk data vid bytet?

Scandbio2 bredbild
Scandbio - stallpellets och värmepellets för naturlig energi

Smidigt system för att behandla inkommande data

Scandbio producerar pellets och pulver som sedan säljas i bulkvara och i småsäckar. Det rör sig alltså om ett så kallat biobränsle, ett miljövänligt alternativ till skillnad från olja och kol. Kunderna varierarar ifrån villaägare till stora kraftvärmeverk. Efterfrågan är störst under det kyliga vinterhalvåret, men flödet är alltid stort. Behovet av ett smidigare affärssystem att behandla all inkommande data ökade.

– År 2014 hade vi redan bestämt oss för att byta till ERP-systemet AX 2012. En av utmaningarna som då uppstod var att vi inte ville förlora all den data vi samlat på oss under årens lopp, berättar Malin Andrén, controllerchef på Scandbio.

Projektledaren för implementeringen av AX 2012 berättade då om Professional Business Analysis (PBA), ett system för affärsanalyser som lätt kan integreras med andra system.

Istället för att ägna mig åt manuella rapporter och andra saker som tar lång tid, kan jag nu lägga mer tid på att förbättra företagets verksamhet

Malin Andrén, controller på Scandbio

Modulsystem för affärsanalyser

Professional Business Analysis består av olika moduler som införs utifrån vad företaget är intresserat av att mäta.

Sagt och gjort! Scandbio övergick till det nya affärssystemet och implementerade samtidigt olika moduler från Professional Business Analysis. Med hjälp av denna implementering kunde systemet fånga upp både den gamla datan och den nya.

PBA tar tillvara på information och data kring utvalda affärsområden och samlar allt i ett datalager. Med hjälp av datalagret kan Scandbio analysera sin verksamhet och effektivisera sitt arbete.

– Ur ett controllerperspektiv bidrar den nya effektviteten till mer utrymme att jobba proaktivt. Istället för att ägna mig åt manuella rapporter och andra saker som tar lång tid, kan jag nu lägga mer tid på att förbättra företagets verksamhet, säger Malin Andrén.

Malin Andren bredbild
Malin Andrén, Controller på Scandbio

Flexibel framtagning av rapporter

Med PBA har framtagningen av analyser och data blivit mycket mer flexibel och de har själva fått välja vilken information som ska finnas med. Andra fördelar med systemstödet från Orango är att det kan sättas upp mot behöriga personer som är beroende av varandras data. I datalagret har nu Scandbio all den information som finns för de olika modulerna.

Innehållsrikt säljstöd

- Nu kan säljarna i sin tur jobba smidigare ute i fält. När de besöker kunderna kan de enkelt ta fram och visa data och information om alla kundens beställningar och leveranser. I kundmötet har alltså förutsättningarna att kunna visa upp data i realtid blivit mycket bättre, säger Malin Andrén.

Scandbio använder sig i dagsläget av modulerna Försäljning/Order, Lager, Inköp, Produktion och Finans. Den sista som lyftes in var delen som hanterar inköpsdata. Orango jobbar aktivt med kvalitetssäkring samt att hålla de olika modulerna uppdaterade med korrekt data.

– Att datan alltid är aktuell och finns tillgänglig är en stor trygghet för mig och en av Orangos styrkor. Vi är väldigt nöjda med Professional Business Analysis och kommer att fortsätta med det systemet, säger Malin Andrén.

Scandbio erbjuder en helt förnybar energikälla som består av restprodukter från skogs- och sågverksindustrin. De är verksamma på den svenska marknaden, men har även en försäljningsfilial i Danmark och Tyskland. Verksamheten består av totalt 8 fabriker, vara 7 i Sverige och 1 i Lettland. Bolaget har 160 anställda och ägs av Neova och Lantmännen. Scandbio omsätter ungefär en miljard kronor per år.

Lösningar med Business Insight

  • Fagerhult mozaik

    Fagerhult

    Business Insight

    Grossist & partihandel