Svenska Hem | Orango
Svenska

Den bästa lösningen för Svenska Hem

”Lösningen passar oss som handen i handsken. Den har varit igång mindre än ett år men vi kan redan räkna in investeringen tack vare ökad försäljning”. Detta säger Magnus Sjöström, IT-chef på Svenska Hem, om den Power BI-lösning Orango har levererat.

Svenska hem mozaik
Svenska Hem - mer än 50 års kunskap inom möbler och inredning

Tydliga behov och utmaningar

Behovet var tydligt: att kunna följa upp försäljningen inom möbelkedjan. Det finns dock vissa utmaningar. Svenska Hem består av ett antal butiker som har eget ägar- och ledarskap. De har olika affärssystem, har variationer i sortimentet och olika nivå på IT- mognad.

För tre år sedan levererade Orango en Power Pivot-lösning. Den gjorde det möjligt att skapa analyser och dashboards i Excel. Detta krävde dock manuell hantering och erfarenhet av lösningen vilket gjorde arbetet ineffektivt. Svenska Hem ville ha en mer sofistikerad lösning som fler användare enkelt kunde nyttja.

Vi vidareutvecklar ständigt verktyget tillsammans med Orango. De förstår verkligen vår verksamhet och ser alltid till vårt bästa

Magnus Sjöström, IT-chef på Svenska Hem

Power BI en liten investering

Power BI uppfyllde alla krav: Att själva kunna skapa och ändra rapporter. Att få informationen specificerad på detaljnivå för att på så sätt kunna stötta inköp, försäljning och marknad på deras respektive områden. Och så prisbilden – en relativt liten investering jämfört med många andra BI-verktyg.

”Orango såg verkligen till våra behov men lyfte samtidigt fram aspekter som vi inte tänkt på själva. De demonstrerade lösningen med vår egen data så att vi redan innan kunde se vilket resultat vi skulle få och de ordnade med ett referensbesök hos en annan kund med liknande verksamhet.” berättar Magnus Sjöström.

Snabb ROI

Idag är lösningen implementerad i 12 av Svenska Hems 31 butiker och är ett värdefullt stöd till verksamheten. Inköp kan ta välinformerade beslut, marknad följer smidigt upp kampanjer och försäljningen registreras ner på individnivå. Lösningen infördes i augusti 2015, ett år senare kunde den räknas hem tack vare den ökade försäljningen.

”Nästa steg är att få ut lösningen till återstående butiker och sedan börja jobba med att koppla på avtalsleverantörer. Vi vill få in data från våra leverantörers externa källor, tex EDI. Vi vidareutvecklar ständigt verktyget tillsammans med Orango. De förstår verkligen vår verksamhet och ser alltid till vårt bästa” avslutar Magnus Sjöström.

Svenska Hem bildades 1960 som en inköpsförening mellan flera stora möbelhus. Under 80-talet flyttade huvudkontoret från Stockholm till Jönköping och där jobbar man än idag med inköp, marknadsföring, IT, redovisning och lager för kedjans alla 31 butiker.

Lösningar med Power BI