Elgiganten använder Orangos lösning Planner | Orango
Elgiganten png

Lösningen Planner en framgångsfaktor för Elgiganten

Elgiganten Logistik AB:s samarbete med Orango startade för flera år sedan. Deras IT-organisation hade länge jobbat på en lösning för att följa upp arbetsmängd och produktivitet. Orangos helhetsförslag var dock precis vad organisationen behövde.

Elgiganten mozaik
Elgiganten logistik försörjer 390 butiker i Norden med varor

Elgiganten är en av Sveriges ledande butikskedjor inom hemelektronik och vitvaror. Elgiganten Logistik AB driver och utvecklar ständigt det 95.000 kvm stora distributionscentret i Jönköping. Därifrån försörjs de 390 butikerna i Norden med varor. De skickar också varor direkt till slutkund efter beställningar online. Här sysselsätts 350 personer under lågsäsong och det dubbla på tre-skift under högsäsong.

Tillförlitliga siffror

Orangos ursprungslösning, Target Reporting, mäter och följer upp arbetsmängd och produktivitet på samtliga arbetsmoment som utförs. Resultatet används till att ständigt förbättra verksamheten samt är underlag till bonussystemet.

”Tidigare kunde vi inte helt lita på informationen” säger Lars Bergh, ekonomichef på Elgiganten Logistik AB. ”Nu behöver vi inte tvivla på siffrorna”.

Vi sparar enormt mycket tid och kan fokusera på att analysera informationen istället för att samla in och kontrollera data.

Lars Bergh, Ekonomichef på Elgiganten logistik AB

Budgetarbete med fantastiskt resultat

2014 kompletterades systemet med lösningen Planner. Tillsammans med Target Reporting går det nu också att prognostisera och budgetera alla övriga personal- och driftskostnader.

”Vi gjorde budgeten för 2015 i den nya applikationen för första gången och resultatet blev fantastiskt. Vi sparade enormt mycket tid och kunde fokusera på att analysera informationen istället för att samla in och kontrollera den. Under åren som gått har vi vidareutvecklat applikationen tillsammans med Orango och nu använder vi samma arbetssätt i budgetarbetet med ännu bättre resultat.” fortsätter Lars.

Finansiell rapportering

Elgiganten ingår i norska Elkjop-koncernen som i sin tur ägs av brittiska Dixons Carphone. En koncern som ställer höga krav på finansiell rapportering – både uppföljningar och träffsäkra prognoser kring arbetsbelastning och kostnadsutveckling.

”Våra ägare vill ha månatliga rapporter och prognoser. Tidigare skickade avdelningscheferna in excelark, ibland med olika format vilket innebar mycket arbete för att sammanställa” berättar Lars Bergh. ”Nu kan de drygt 20 olika användarna jobba direkt i systemet och jag får snabbt ut rapporterna.”

Mer visualisering av data

Nästa steg är att utveckla lösningen för att kunna visualisera och presentera data på ett mer lättillgängligt sätt.

”Vi i ledningen jobbar med tre nyckelområden för framgång, våra så kallade Intelligenser. Planner är en av dem och vi ser mycket fram emot att fortsätta utvecklingen tillsammans med Orango.” avslutar Lars.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Johannes Gustafson2
Johannes Gustafson
Telefonnummer: 0766-32 06 03

Lösningar med Planner