Nimatopaal | Orango
Nic Ice Logotyp

Effektivare logistik och bättre överblick av verksamheten när Nimatopaal valde Dynamics NAV

När koncernen växte blev mängden olika affärssystem ohanterlig och dyr. Nimatopaal behövde göra en förändring och Microsoft Dynamics NAV spelade en avgörande roll i företagets digitala transformation. Nu kan återförsäljare av Nic Ice-produkter över hela Europa samköra försäljning, lagerhantering och logistik.

Kunder Nimatopaal Dynamicsnav

Om du gillar glass har du med största sannolikhet redan kommit i kontakt med Nimatopaals produkter. Genom varumärket Nic Ice är de marknadsledande i Sverige för alla möjliga tillbehör som du hittar i samband med glassförsäljning; strössel, såser, bägare, skedar och mycket annat.

Nimatopaal ingår sedan 2005 i norska Idun-gruppen, som i sin tur är en del av Orkla-koncernen. Idag är det 13 företag i sju länder som marknadsför och säljer Nic Ice-produkter. Gruppen växer genom uppköp och när en ny aktör köps upp följer deras gamla affärssystem med på köpet. Eftersom företagen har olika system blir det snabbt rörigt och oöverskådligt. Att kunna införa ett och samma system hos alla bolag i koncernen blev därför en avgörande faktor i valet av verktyg som skulle stötta företagets digitala transformation. Dessutom sökte man efter ett affärssystem för handelsföretag med fokus på logistiska processer.

För 2-3 år sedan behövde Nimatopaal ersätta sitt gamla system. Vi tittade på olika alternativ, men valde Microsoft Dynamics NAV för att det enklast och mest kostnadseffektivt skulle gå att skala upp till fler företag och länder.

Ulrik Moes, affärsutvecklingschef, Nic Ice

Resultat i realtid

Den största fördelen med det molnbaserade affärssystemet från Microsoft är realtidsinformationen, vilket skapar många nya möjligheter för företaget.

- Tidigare saknades systemstöd främst inom logistikområdet som gjorde att de inte kunde få realtidsdata för processen. Det var mycket tidsfördröjning för att se effektiviteten i verksamheten, berättar Thorvald Apelkrans, affärsområdeschef på Orango, som har implementerat Dynamics NAV hos Nimatopaal och som nu jobbar med att rulla ut det i alla de europeiska bolagen.

Han framhåller tre delar som han tycker sticker ut i lösningen som de har implementerat.

– Det första är att vi har skapat en global och skalbar lösning som bygger på en malldatabas. Ovanpå den läggs ett lager av landspecifik funktionalitet, till exempel redovisningsmässiga krav som skiljer sig, säger Thorvald Apelkrans.

– Genom Microsoft Dynamics NAV arbetar alla företagen enligt samma process och har vissa gemensamma basdata, till exempel gemensam hantering av artikelregister. Det gör att man på koncernnivå lättare kan styra och analysera verksamheten med hjälp av analysverktyget Microsoft Power BI, och behöver inte lägga en massa tid på att manuellt sätta ihop rapporter för ledningsgruppsmötena eftersom datan redan finns där, säger han.

Ny lösning för internlogistik

Eftersom Nimatopaal är ett logistiktungt företag är det viktigt att ha koll på både den totala logistikkedjan och internlogistiken på företagets lager.

– Det tredje delen är att vi har installerat en handdatorbaserad scannerlösning från Tasklet Factory. Det leder till färre plockfel, effektivare inleveranser och att de nu får exakt koll på lagersaldon så att webbshoppen kan uppdateras i realtid, säger Thorvald Apelkrans.

När alla företag i koncernen använder samma system blir support, underhåll och uppgraderingar enklare och billigare. Dessutom kan företagen lättare dela erfarenheter med varandra.

– Om ett företag kör fast kan man kolla om någon annan i koncernen har en lösning på problemet. Och om någon har kommit på ett särskilt smart sätt att använda systemet så kan de enkelt dela den kunskapen med de andra företagen, säger Ulrik Moes.

Nästa steg för Nimatopaal och Nic Ice är att fortsätta rulla ut Microsoft Dynamics NAV för alla dotterbolag i Europa, en resa som Orango följer med på.

– Vi är väldigt nöjda med Orango. Vi har inte haft några problem under arbetet, utan de har varit enkla att jobba med och verkligen känts som en del av vår organisation. Det är modigt av ett relativt litet företag att ta sig an att rulla ut det här över hela Europa, säger Ulrik Moes.

Modernt affärssystem för handelsföretag

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med en flexibel systemlösning? Kontakta mig!

Medarbetare Mikael Mansson
Mikael Månsson
Telefonnummer: 0709-32 50 77

Lösningar med D365 Business Central/NAV