LRF

Snabbare och bättre information på LRF Konsult

LRF Konsult ger Orango högsta betyg: ”Vi sparar tid och kan erbjuda effektiv rådgivning till våra kunder tack vare vår satsning på ett analyssystem för kundbokslut”

LRF mozaik
LRF Konsult - tjänster och rådgivning för Sveriges småföretagare

För några år sedan insåg LRF Konsult att deras befintliga databas- och rapportverktyg, Datalagret, behövde moderniseras och utvecklas. Eftersom kunderna anlitar LRF Konsult för både rådgivning och redovisningstjänster ville man utöka konsulternas möjligheter till verksamhetsutveckling och effektivisera framtagandet av rapporter. Projektet döptes till Datalagret 2.

Erfarenheten blev avgörande

Vi träffar förvaltningsgruppen för Datalagret 2 på LRF:s huvudkontor i Stockholm. Orangos representanter är på plats och diskuterar förvaltning och utveckling. Stefan Ohlsson, auktoriserad redovisningskonsult på kontoret i Sollefteå är ansvarig för systemet. ”Vi gjorde en upphandling med en detaljerad specifikation och fick in ett tiotal offerter” berättar Stefan. ”Orangos förslag var väl underbyggt och kändes modernt med stora utvecklings­möjligheter.” Den gedigna erfarenheten blev avgörande och man valde Orango som leverantör.

Stabilt system

Arbetet drog igång direkt och i mars 2011, strax innan den mest hektiska perioden med bokslut drog igång, kunde verktyget lanseras. Nyttan var tydlig redan från start: Snabb och exakt information, ett lättnavigerat system och en dynamisk rapport­generator sparar värdefull tid för de 1500 medarbetarna. På Orango stod supportorganisationen redo men Stefan berättar: ”De första två månader genererades 42.000 rapporter i systemet. På samma tid hade vi två supportärenden. Två!”

De första två månader genererades 42.000 rapporter i systemet. På samma tid hade vi två supportärenden. Två!

Stefan Ohlsson, auktoriserad redovisningskonsult på LRF Konsult

Modern teknik

Projektledaren på Orango, ger sin syn på uppdraget: ”Detta projekt var en rolig utmaning. Ett stand­ardiserat datalager men sam­tidigt ett dynamiskt system som ställer höga krav på användarvänlighet. Vi har använt den senaste tekniken och vår breda kompetens för att åstadkomma detta”

”Våra användare är mycket nöjda”

Systemet har rullat utan problem sedan starten och den breda användarbasen är mycket nöjd. Eva Blomdahl jobbar som rådgivare men är också ansvarig för att utbilda övriga konsulter i systemet. ”Som utbildare är jag både väl insatt i systemet själv och får ta del av alla andras åsikter. Våra användare gillar att de kan bygga egna rapporter och att de kan få ögonblickliga jämför­elser med dagsaktuell information. Vi har över 40.000 kunder i data­basen och då blir innehållet statistiskt tillförlitligt.”

Mobilitet nästa steg

Självklart finns det utvecklings­möjligheter. ”Vi pratar om att ut­veckla en kundportal och det skulle vara intressant med en mobil lösning” säger Eva. Jonas Rosman, systemägare på LRF Konsult, punktar tillsammans med förvaltningsgruppen ner en checklista för höstens arbete. När allt är genomgånget och noggrant nedskriv­et avslutar han med orden: ”Bra jobbat, det här fungerar jätte­bra!”

Lösningar med