LRF Konsult | Orango
LRF

Machine Learning för jämförelseanalys

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag. De vill göra det enklare för sina 75.000 kunder att driva företag och säger själva ”det är i vår rådgivning som vi gör verklig skillnad”. För att öka kvaliteten och effektiviteten i rådgivningen ytterligare har Orango tillsammans med Jönköping University tagit fram en Machine Learning-lösning för jämförelseanalys.

Radgivning mozaik
LRF Konsult använder Machine Learning för att ge bättre service till sina kunder.

44.000 kunder i rådgivningssystemet

LRF Konsult använder idag systemet ”Datalager 2.0” som sitt strategiska verktyg i rådgivning. I systemet hanteras kundbokslut bestående av kunduppgifter, jämförelsekriterier och nyckeltalsuppgifter som används för att presentera olika typer av rapporter och jämförelser. Systemet används av LRF Konsults konsulter vid rådgivning och är deras viktigaste verktyg i deras vardag. Det finns cirka 44.000 anslutna kunder i systemet.

Jämförelserapporter en utmaning

En utmaning i systemet är att skapa bra jämförelserapporter. Dessa rapporter används för att jämföra en kunds verksamhet mot liknande verksamheter. För att göra en jämförelserapport måste kunden uppfylla ett visst antal kriterier men de förvalda kriterierna stämmer sällan överens med verkligheten. Det krävs erfarenhet och verksamhetsförståelse för att manuellt justera kriterierna och det tar betydligt mer tid att få fram en bra jämförelserapport.

Maskinell framtagning med Machine Learning

Nu har Orango tillsammans med forskare från Jönköping University tagit fram en prototyp för maskinell framtagning av jämförelseanalyser för Datalager 2.0. Den presenterar jämförelsegrupperna och de viktigaste kriterierna för den valda kunden.

Machine Learning-lösningen innebär bland annat:

  • Ökad kvalitet i jämförelserapporten tack vare möjlighet till jämförelse över hela kunddatabasen. Jämförelsegruppen som skapas är grundad på data som gör kunderna lika varandra och är därmed relevanta jämförelsegrupper.
  • Effektivare framtagning av jämförelserapporten för konsulten. Det är även enklare för den för en konsult med mindre erfarenhet och verksamhetsförståelse att ta fram en jämförelserapport med hög kvalitet.


LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. De erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling. LRF Konsult omsätter årligen en dryg miljard kronor.

Forskningsprojektet ”DATAMINE” syftar till att svara på frågan ”hur kan algoritmer förbättra beslut?”. Projektet finansieras av Region Jönköping och Jönköping University. Projektet pågår i tre år med start 2017 och drivs av JU tillsammans med Orango, Hallpressen och Infomaker. Den vetenskapliga metoden är technical action research och resultaten ska publiceras som vetenskapliga artiklar.

Lösningar med