Fagerhult använder Professional Business Analysis | Orango
FAGERHULT logo rgb

Så tjänar Fagerhult pengar på inköp med PBA

Professional Business Analysis gör det möjligt för Fagerhult att ta fram analyser på mycket kort tid och varje användare kan göra det själv.

Fagerhult mozaik
Fagerhult AB - Belysningslösningar för en ljusare värld

Paketerad affärsanalys för verksamhetens huvudområden

Fagerhult AB använder sig av Professional Business Analysis för inköp. Det är ett system som bygger på Orangos mångåriga erfarenhet av inköp och samarbete med kunder, vilket borgar för att rätt information kommer fram. Systemet är utvecklat med moderna metoder för beslutsstödssystem vilket gör det effektivt att installera och förvalta.

– Vi hade tidigare all information utspridd i olika system och det tog lång tid att sammanställa inför en förhandling eller uppföljning med leverantörer. Dessutom var informationen otillgänglig och personberoende, berättar Stefan Ståhl, inköpsdirektör på Fagerhult.

Behov av relevant information och tydliga rapporter

Organisationen kring inköp är stor och behoven var tydliga.

  • Kunna ta fram verifierad och relevant information runt inköpsområdet och alla dess aktiviteter.
  • Snabbt kunna få tillgång till relationer och nyckeltal på ett kontrollerat sätt, med begripliga och tydliga rapportresultat.

Samlad information oberoende av affärssystem

Professional Business Analysis gör det möjligt för Fagerhult att ta fram analyser på mycket kort tid och var och en kan göra det själv. Man kan också mäta resultatpåverkan från inköp på rätt sätt vilket ger möjligheter att agera på avvikelser och följa utvecklingen. Informationen finns samlat på ett ställe, oberoende av vilket affärssystem man använder.

– Oberoende av vilket eller hur många affärssystem som används får nu hela vår organisation tillgång till ett centralt, kvalitetssäkrat datalager med komplett innehåll. Detta gör det enklare för användare även av lägre datamognad att använda sig av informationen i verktyg, rapporter och analyser, säger Stefan.

Vi kan nu skapa egna rapporter, följa våra gemensamma KPI:er och använda oss av informationen för att tjäna pengar på vårt inköp.

Stefan Ståhl, inköpsdirektör Fagerhult AB

Professional Business Analysis för fler områden

Systemet har dessutom ett stort antal tillämpningar för olika verksamhetsområden, inte bara inköp. För de traditionella verksamhetsområdena finns standardpaket för Order/försäljning, Inköp, Logistik/Lager, Produktion och Finans. Det innebär en lösning i “halvfabrikat” med färdigt innehåll för området.

– Det är viktigt att positionera inköp som bidragande till företagets totala resultat, förbättringar och ökad konkurrenskraft. Vi kan nu skapa egna rapporter, följa våra gemensamma KPI:er och använda oss av informationen för att tjäna pengar på vårt inköp, avslutar Stefan Ståhl.

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 2200 anställda och verksamhet i över 20 länder. De har sedan 1945 skapat produkter i Habo utanför Jönköping, under flera populära varumärken och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem.

Lösningar med Business Insight

  • Scandbio2 bredbild

    Scandbio

    Business Insight

    Grossist & partihandel