Etac | Orango
Etac gra

Förenklat inköpsarbete med Leverantörsportalen

Etac AB erbjuder produkter till människor med nedsatt rörelseförmåga samt till produkter och tjänster till sjukhus, sjukhem och hemmiljöer. De utvecklar produkter med stort fokus på säkerhet, design och kvalitet. Med många underleverantörer är orderhanteringen en stor arbetsbelastning för inköpsavdelningen.

Etac
Etac AB - Smarta och säkra hjälpmedel för personer med nedsatt rörelseförmåga

Minskad arbetsbelastning

Etac implementerade den första versionen av Leverantörsportalen redan 2011.

- Vi valde Orangos Leverantörsportal och redan efter att ha anslutit 6 leverantörer så märkte vi en minskad arbetsbelastning, berättar Mattias Hällgren, Business Systems Manager på Etac.

Automatiserat orderflöde

Verktyget används till kommunikation av inköpsorders, prognoser och leveransstatistik. Cirka 100 leverantörer är anslutna till portalen och 2016 uppgraderade man till den senaste versionen. Den tillgodoser de krav verksamheten ställer samtidigt som Orango tekniskt säkrat plattformen på lång sikt.

- Mer än 90% av vårt orderflöde är automatiserat nu. Vi kan fokusera på att hantera avvikelser och har tid till förbättringsarbete, fortsätter Mattias Hällgren.

Etac AB är en av Sveriges ledande aktörer i hjälpmedelsbranschen. De erbjuder produkter för människor med nedsatt rörelseförmåga samt produkter och tjänster till sjukhus och sjukhem. De exporterar produkter till stora delar av världen. Totalt har bolaget cirka 800 anställda och omsätter 1,3 miljarder SEK.

Vi valde Orangos Leverantörsportal och redan efter att ha anslutit 6 leverantörer så märkte vi en minskad arbetsbelastning.

Mattias Hällgren, Business Systems Manager på Etac

Lösningar med Business Portal

  • Stoeryd kund leverantor portal

    Stoeryd

    Business Portal

    Make to order