Danish Agro | Orango
Danish Agro

Danish Agro lägger grunden för fortsatt tillväxt med Annata 365

Den internationella lantbrukskoncernen Danish Agro har visionen att vara en värdeskapande helhetsleverantör till lantbruket. Det gör man genom att erbjuda försäljning av foder, utsäde, gödning och växtskyddsmedel men också lantbruksmaskiner. Som återförsäljare av bland annat traktorer, pressar och vallmaskiner från marknadens ledande varumärken utvecklar och levererar man lösningar som hjälper lantbrukare runt hela Östersjön utveckla sin verksamhet. Precis som när Danish Agro grundades för över 100 år sen ägs företaget kooperativt av danska bönder. Med 9 000 enskilda ägare och 5 000 medarbetare är man idag en ledande aktör på den nordiska marknaden.

Danish Agro press truck field

Affärsutveckling ställer nya krav på affärsplattformen

2016 stod koncernen inför en ny utmaning kopplat till den fortsatta expansionen. För att utveckla den svenska verksamheten skaffade Danish Agro rättigheterna att distribuera CLAAS i Sverige och etablerade en helt ny organisation med avdelningar på 12 platser i Sverige, inklusive ett stort reservdelslager.

När kontraktet skrevs under i maj månad var målet att mindre än ett halvår senare presentera Swedish Agro Machinery som bas för koncernens nya affärsområde Machinery.

Bo Rönn är Group CIO för Danish Agro med uppdraget att utveckla, standardisera och konsolidera företagets hela IT-miljö, från infrastruktur till affärsapplikationer:

– Med sex olika affärsområden och 110 bolag i gruppen, därtill en uttalad tillväxtstrategi där vi ska växa på både befintliga och nya marknader, är det viktigt att hitta synergier mellan bolagen. Ska vi arbeta effektivt måste vi kunna säkerställa att vi utgår från samma processer och använder samma KPIer i hela organisationen. En viktig del i detta är förstås ett kompetent affärssystem som ger oss det stöd vi behöver för vår affärsstyrning.

I samband med uppstarten av det nya affärsområdet inleddes därför jakten på ett nytt affärssystem som skulle kunna hantera komplexiteten i att sälja, serva, erbjuda reservdelar och sköta garantihanteringen för lantbruksmaskinerna.

– Vi utvecklar just nu vår affärsmodell där vi går från att ”bara” importera och sälja lantbruksmaskiner till att också börja hyra ut dem. Vi vill vara med hela vägen och ser eftermarknadstjänster som service och support som en allt viktigare del av vårt erbjudande. Maskinerna är så komplexa idag att vi vill ha kontroll på hela kedjan för att kunna kvalitetssäkra leveransen mot kund, förklarar Bo Rönn.

Annata 365 – utvecklat för att hantera kapitalintensiva lösningar hela vägen

Valet föll snart på Dynamics 365 for Finance & Operations med tillägget Annata 365, en branschinriktad affärslösning specialutvecklad för att hantera fordon och annan kapitalintensiv utrustning såsom lantbruksmaskiner, under hela produktlivscykeln. Orango fick som branschledande leverantör av affärssystemlösningar uppdraget att implementera lösningen.

– Jag får erkänna att vår process inför valet av affärssystem var lätt forcerad på grund av den pressade tidsplanen. Fördelen var att vi hade god insikt i hur tre andra företag inom samma bransch, i Sverige och Europa, alla valt Dynamics 365 med Annata som tillägg och var mycket nöjda med hur det fungerade. Med Annata 365 har vi fått ett affärssystem som är helt anpassat för att hantera våra maskiner och som stöttar våra processer och hur vi vill arbeta, förklarar Bo Rönn.

Automatisering förenklar reservdelshanteringen

En annan person som varit aktivt involverad i implementationen av Annata 365 är Martin Gerdtsson, reservdelschef på Swedish Agro Machinery. I rollen som reservdelsansvarig fokuserar Martin gärna på att utveckla och förbättra företagets processer kring hanteringen av reservdelar och priser, avgörande för ett företag med mer än en miljon artiklar i katalogen:

– Jag brinner för att utveckla nya arbetssätt som gör att arbetet fungerar smidigare. Kan jag få 15 personer att jobba på samma sätt, dra i en och samma riktning och dessutom trivas på jobbet känner jag att jag lyckats! I projektet har vi verkligen kunnat dra nytta av Orangos gedigna erfarenhet för att utveckla vårt sätt att arbeta, inte minst när det kommer till automatisering. Tack vare Orangos kunskap fick vi en lösning som tog automatiseringen betydligt längre än jag förväntat mig och har kunnat plocka bort många manuella steg i processen.

När en kund idag kontaktar Swedish Agro för en reservdel sköts hela processen per automatik. Från att säljaren lagt en order skapas en plocklista på det lokala lagret. Finns inte reservdelen tillgänglig, går en överföringsorder till det centrala reservdelslagret i Sverige. Vid behov görs automatiskt en beställning till centrallagret från leverantören i till exempel Tyskland. Även centrallagret har uppnått en hög grad av automatisering med integrationer till hissautomater och processer där lagerarbetarna bara behöver färdigrapportera avslutade plock och inleveranser med ett par klick.

En global template ger synergier

– Många som utvärderar en ny affärslösning stirrar sig blinda på systemet och vad det kan göra men glömmer de mjuka värdena. Orangos kunskap om hanteringen av tunga maskiner och reservdelar har varit ovärderlig i processen. De förstår vår verksamhet och har fortsatt att utmana oss och komma med förslag på ännu smartare processer och lösningar än vad vi själva kunnat göra. Orango har helt enkelt gjort vår värld mycket bättre! vittnar Martin Gerdtsson.

När Danish Agro fortsätter att växa, både på nya marknader och genom att utveckla sitt eftermarknadserbjudande, känner sig också koncernens CIO trygg i att man har en affärsplattform som kommer kunna bidra till tillväxten.

– Nu är vi på god väg med en global template för vår affärsplattform, med stöd för den funktionalitet vi behöver, både för att kunna sälja lantbruksmaskiner och hantera hela eftermarknaden på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt. På sikt kommer alla våra bolag inom maskindivisionen köra Microsoft Dynamics 365 och Annata och vi kommer ha tagit ytterligare ett stort steg på vägen mot ökade synergier och effektivitet i hela koncernen, avslutar Bo Rönn.

Vill du veta mer om Annata 365?

Kontakta gärna mig för dialog kring hur en affärsplattform med stöd för intäktsdrivande eftermarknadshantering kan utveckla er affär.

Jonasmondelius
Jonas Mondélus
Telefonnummer: 0709-41 42 86