Bergman & Beving | Orango
Bergman Beving

Ökad effektivitet hos Bergman & Beving med BI-lösningen Lagerproduktivitet

Från en manuell och tidskrävande process till en automatiserad lösning som ökar lagerproduktiviteten, informationssäkerheten och kvaliteten – den resan har Bergman & Beving Logistics gjort.

Bergman Beving Logistics
Bergman & Beving - Utvecklar starka varumärken för industri- och byggsektorn

Nya krav på ekonomisystemet

Att mäta och följa upp lager- och logistikverksamhet är viktigt. På Bergman & Beving plockade man tidigare ut data manuellt ur de olika systemen inom verksamheten för uppföljning. Det var både tidskrävande och personberoende. För drygt 10 år togs beslut om att införa en automatiserad lösning. Valet föll på Orangos lösning Lagerproduktivitet.

Lagerproduktivitet är en automatiserad BI-lösning med visualisering i Power BI

Tobias Johansson började som lagermedarbetare på Bergman & Beving Logistics för 12 år sedan. Han har sedan dess hunnit med att jobba som driftsplanerare och verksamhetsutvecklare. Nu är han IT-chef sedan några år och har ansvar för affärssystemet, transportsystem, tullsystem och lagerproduktivitetslösningen med Power BI.

”Vi sökte ett verktyg för att mäta hela lagerverksamheten och driva hela affären framåt. Vi valde Lagerproduktivitet eftersom det är en automatiserad lösning som samlar aktuellt data från alla våra system varje natt och konsoliderar den.”

Information till alla nivåer i verksamheten

Lagerproduktivitet hämtar transaktionsdata från verksamhetens system och samlar det i ett datalager. Attesteringar och justeringar kan sedan göras i en webbapplikation av produktionsledare eller teamledare. I applikationen finns även möjlighet att lägga till indirekta aktiviteter som sker i verksamheten. Med hjälp av Power BI visualiseras nyckeltal i lättillgängliga vyer och rapporter.

Alla medarbetare på Logistics tar del av mätetalen och nyckeltal för samtliga logistikflöden via skärmar ute i verksamheten.

I ledningsgruppen är systemet ett viktigt verktyg för att jobba med förbättringar och följa upp verksamheten på daglig basis.

Logistics kunder får också del av nyckeltalen för sin logistikprocess, utifrån inköpsorder och kundorder. Då kan de själva analysera och påverka sina logistikflöden. Detta effektiviserar logistikprocesserna och ger högre kvalitet.

Förbättringar i logistikflödet hjälper oss själva i de interna processerna, men det förbättrar också kvaliteten för våra kunder

Tobias Johansson, IT-chef Bergman & Beving Logistics

De viktigaste nyckeltalen för lager och logistik

”Den totala produktiviteten för hela lagerverksamheten är vårt viktigaste nyckeltal”, säger Tobias. I ledningsgruppen jobbar man med en datamodell som genererar alla nyckeltal. Dessa är nedbrytbara hela vägen ner på individnivå.”Vi kan till exempel sätta ett mål på lagerchefen som sen bryter ner det till teamledarnivå, flödesnivå och medarbetarnivå. Hen skapar sedan actions på varje nivå för hur man ska uppnå målet”, fortsätter Tobias

Ökad produktivitet och högre kvalitet

Lagerproduktiviteten har ökat och informationssäkerheten är hög. Datat är tvättat och korrekt och framförallt: tillgängligt. Tack vare Power BI kan varje teamledare själv visualisera sin data i tydliga rapporter och jobba med sin produktivitet, med dagsfärska data.

”Förbättringar i logistikflödet hjälper oss själva i de interna processerna, men det förbättrar också kvaliteten för våra kunder” avslutar Tobias Johansson.

Bergman & Beving är en koncern som äger bolag och utvecklar varumärken inom industri och bygg. De har återförsäljare i flera länder, huvudmarknaderna är Sverige, Norge, Finland. Verksamheten är indelad i tre segment: Building materials, Workplace safety, Tools & consumables. Inom varje segment finns många starka varumärken. Koncernen har 1031 anställda och omsätter årligen 3,9 miljarder kronor. Bergman & Beving Logistics ligger inom koncernen som en 3PL-partner. Från lagret i Ulricehamn drivs och utvecklas logistiklösningar tillsammans med kunderna.

Vill du veta mer?

Johannes Gustafsson är affärsutvecklare inom Data Analytics och Business Intelligence. Han har bland annat hjälpt Bergman & Beving att effektivisera sin lagerverksamhet.

Johannes Gustafson2
Johannes Gustafson
Telefonnummer: 0766-32 06 03

Lösningar med Power BI