Vår ledning

På Orango har vi ett tydligt mål, att bedriva en lönsam verksamhet med nöjda medarbetare och med kunden i fokus.

Hur når man dit? För oss är svaret närhet. Närhet mellan de strategiskt långsiktiga frågorna och de mer kortsiktigt operativa. Närhet mellan VD. ledningsgrupp, medarbetare och kunder. Närhet till det vi alla brinner för: smarta affärssystemlösningar.