Vår ledning

På Orango har vi som mål att omsätta 500 MSEK i slutet av 2024. En lönsam verksamhet med nöjda medarbetare och kunden i fokus.

Hur når man dit? För oss är svaret närhet. Närhet mellan de strategiskt långsiktiga frågorna och de mer kortsiktigt operativa. Närhet mellan VD. ledningsgrupp, medarbetare och kunder. Närhet till det vi alla brinner för: smarta affärssystemlösningar.