Lisas resa från trainee till fullfjädrad verksamhetskonsult

Lisa Billgren blev anställd som trainee på Orango i februari 2012. I dag jobbar hon som verksamhetskonsult inom Microsoft Dynamics NAV i Helsingborg.

Hur ser din utbildningsbakgrund ut?
När jag sökte till traineeprogrammet var jag nyexaminerad från Malmö Högskola där jag hade studerat företagsekonomi med inriktning mot affärssystem.

Hade du några visioner med din karriär redan under studietiden?
Jag hade ett tydligt uppsatt mål, att inom 5 år jobba med affärssystem och vara affärssystemskonsult. Med Orangos traineeprogram såg jag möjligheten att nå dit, fast mycket snabbare än jag tänkt från början.

Vad visste du om Orango innan du började?
Jag visste ingenting när jag först såg jobbannonsen men gillade vad jag läste på hemsidan. Redan på första intervjun fick jag ett bra intryck av organisationen och dess värderingar. Jag gillade att det fanns möjlighet att växa inom företaget och att man värdesatte olika bakgrunder och intressen. Samtidigt fick jag tydlig information om att det skulle krävas mycket av mig trots att jag var nyexaminerad vilket jag uppskattade, det gav ett ärligt intryck.

Berätta om upplägget under din trainee-tid!
Det var från början fokuserat på Dynamics NAV och började med introduktion och certifiering av systemet. Parallellt blev jag upplärd i vår projektmetodik. Jag blev introducerad för några av våra kunder direkt från start och efter ca 2-3 månader fick jag en roll i de pågående projekten. Under denna period jobbade jag även en hel del i vår support vilket var lärorikt då jag fick en inblick i de dagliga problem som kan uppstå. De sex månaderna som Traineeprogrammet löpte över var periodvis väldigt tuffa och krävde hårt arbete, precis som de sagt under intervjuerna.

Hur var det efter att de sex första månaderna hade passerat?
Jag fick kontinuerligt mer och mer ansvar och efter ungefär ett år kände jag mig bekväm i systemet och i min roll som verksamhetskonsult. Ytterligare ett år senare var jag rejält varm i kläderna och kunde jobba nästan helt självständigt.

Och i dag, nästan fem år senare?
Jag är nu framförallt specialiserad mot lager och lagerstyrning i NAV. Jag jobbar mot en mängd olika kunder, som kundansvarig eller i projektform med nya implementationer eller löpande underhåll och utveckling av ett befintligt system. Det är ett spännande företag jag hamnat i då vi har så många olika NAV-kunder inom olika branscher. Man lär sig så otroligt mycket, något nytt varje dag.