Lär känna tidigare traineen Johan Norell

Johan Norell antogs till traineeprogrammet hos Orango 2010. I dag jobbar han som affärsområdeschef för Enterprise som är ett av tre affärsområden inom Orango.

Vad hade du för erfarenhet innan du började hos Orango?
Jag hade tagit magisterexamen i organisation och ledarskap vid Lunds universitet och hade egentligen inte tänkt mig att jobba på ett IT-företag. Men när jag såg annonsen om trainee-programmet med inriktning mot verksamheter och processer sökte jag direkt. Det var precis det jag vill jobba med.

Vad var det mer specifikt som lockade dig?
Inom affärsområdet PRMS, som jag jobbar med, ges man möjlighet att jobba i väldigt stora projekt med utveckling av komplexa produktionsprocesser. Jag såg direkt från början en framtida projektledarroll inom PRMS som ett stimulerande mål och något jag ville göra i framtiden.

Berätta om första tiden!
Efter en mjukstart med introduktion till företagets alla delar fick jag gå en programmeringskurs för att jag skulle kunna läsa kod och bättre skulle förstå affärssystemets uppbyggnad – jag hade ju ingen erfarenhet alls av programmering från studietiden. Efter den mjukstarten blev jag snabbt involverad i ett omfattande projekt hos Myresjökök där jag var på plats hos kunden 2-3 dagar i veckan i sex månader. Det var verkligen den bästa utbildningen jag kunde få och efter det projektet fick jag ta steget upp till kundansvarig.

Avslutningsvis, vad är det bästa med Orangos Trainee-program?
Största styrkan med trainee-programmet är att du får göra det du vill och det du är mest lämpad för. Det finns inga begränsningar och du avgör själv hur långt du vill nå.