180409Orango Lisawikstrand005

Branchens bästa arbetsplats

I vår långsiktiga strategiska plan är ett av våra mål att vi skall utveckla Orango till att vara det moderna företaget och branschens bästa arbetsplats. Målets syfte är för oss ganska självklart, för allt börjar med våra medarbetare som är det absolut viktigaste vi har. Att vara branschens bästa arbetsplats skapar grunden för att alla medarbetare ska känna motivation och engagemang i det vi gör i och för Orango. Motiverade och engagerade medarbetare ger nöjda kunder som skapar tillväxt och lönsamhet.

Ett tydligt ledarskap

På Orango tror vi stenhårt på att engagemang hos våra medarbetare gör att vi alla både mår, och presterar, bättre. Den viktigaste ingrediensen för att få motiverade och engagerade medarbetare är ett bra och tydligt ledarskap. Ett ledarskap som är stöttande och inkluderande och som säkerställer att våra medarbetare känner att de kan påverka sin egen situation och förstår hur de bidrar till vår gemensamma utveckling. Att våra ledare sätter tydliga mål som kontinuerligt följs upp är också en viktig ingrediens, liksom att säkerställa att alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan.

Att vara ledare på Orango innebär att du med stort hjärta både leder och coachar dina medarbetare med hjälp av måluppföljning och effektiv kommunikation.

Vi mäter engagemang

Vi tror att engagemang inte bara möjliggörs genom ett bra ledarskap, utan genom att lyssna på, och engagera, våra medarbetare i frågor som rör Orango – både högt och lågt.

På Orango tar vi hjälp av ett externt företag för att mäta våra medarbetares engagemang en gång om året. Genom mätningarna skapar vi ett strukturerat arbetssätt som ger oss möjlighet att förstå vilka delar vi behöver förbättra för att öka engagemanget hos våra medarbetare. Vi mäter vårt medarbetarengagemang utifrån fem olika faktorer; Trovärdighet, Respekt, Rättvisa, Stolthet och Kamratskap.