180409Orango Lisawikstrand005

Branschens bästa arbetsplats

Vi vet. Varje bolag med självaktning säger att de vill vara ett modernt företag och branschens bästa arbetsplats. Alla säger att medarbetarna är det viktigaste i verksamheten. Vi säger samma sak. Vi har därför en långsiktig strategisk plan och en tydlig aktivitetslista för att uppnå det. Vårt arbete grundar sig i den forskning som visar att motivation och engagemang är nyckeln till nöjda medarbetare.

Ledarskap

Det börjar med ledarskapet. Bra, tydliga, inspirerande ledare är den viktigaste ingrediensen för att skapa motivation och engagemang.

Därför jobbar vi ständigt med ledarskapsutveckling på Orango. En ledare på Orango har ett stort hjärta och leder och coachar sina medarbetare med hjälp av måluppföljning och effektiv kommunikation.

Medarbetarskap

Vi har alla ansvar för vårt medarbetarskap. Vi vet att engagemang gör att vi mår bra och presterar bra.

Alla medarbetare på Orango, oavsett roll, har en individuell utvecklingsplan och tydliga mål som kontinuerligt följs upp. Här kan alla påverka sin egen situation och bidra till vår gemensamma utveckling.

Great Place To Work

Vi tar hjälp av företaget Great Place To Work för att mäta vad som driver engagemang i vår organisation. De utgår ifrån fem faktorer som är bevisat viktiga för medarbetarengagemang: Trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap.

Resultaten från mätningarna ger oss förståelse för vilka delar vi behöver jobba med för att aktivt förbättra vår arbetsplatskultur ytterligare.

Utöver detta uppmuntrar vi initiativ som stärker oss som team och vi lyssnar givetvis på vår medarbetare i alla frågor som rör Orango - både högt och lågt.