Glaslindberg Logo Highres

Project Management & Microsoft Dynamics NAV för projektstyrd tillverkning

Glas Lindberg Bild

GlasLindberg är Sveriges ledande tillverkare av dörrar, fönster, fasader och tak i glas och aluminium. Företaget bedriver rikstäckande försäljnings- och entreprenadverksamhet på fyra olika orter från Malmö i söder till Örnsköldsvik i norr. 

För ett par år sedan insåg ledningen att det inom kort skulle bli nödvändigt att byta ut det befintliga affärssystemet. Valet föll på Orango och affärssystemet Microsoft Dynamics NAV. Det som fällde avgörandet i upphandlingen var Dynamics NAV:s certifierade tilläggslösning Project Management som är speciellt framtaget för att hantera projektstyrd tillverkning i fabrik.

Ledningens mål var att få ett modernt, effektivt, lättanvänt och pålitligt system där man kan samla alla företagets processer på ett och samma ställe. Resultatet blev över förväntan.

Jakob Sveger, IT-ansvarig och systemägare på GlasLindberg

Resultatet av en bra projektmetodik

GlasLindberg valde på Orangos inrådan att så långt som möjligt använda grundfunktionalitet i Dynamics NAV.

– Ärlighet varar längst. Om vi inte måste göra dyra specialanpassningar i systemet så låter vi bli, säger Stefan Nilsson, projektledare och lösningsarkitekt på Orango.

Trots det gjorde projektets omfattning att en rad anpassningar och integrationer ändå behövde göras, framförallt i projektredovisningen och produktionen. I samband med byte av affärssystem beslutade GlasLindberg också att ändra redovisningsprincip och införa tidsregistrering i produktionen. Detta innebar ett helt nytt arbetssätt och ledde till många och stora förändringar på kort tid.

– Orangos projektmetodik, med täta avstämningar i projekt- och styrgruppen, var en förutsättning för ett lyckat projekt. Projektplanen kunde revideras efterhand vilket vi upplevde positivt eftersom vi under projektets gång upptäckte nya anpassningar som behövde göras som vi inte insåg vid förstudien. En lärdom vi också har fått med oss från projektet är vikten av en bra förstudie, säger Jakob. 

Fler processer integrerade i Dynamics NAV

– Det har varit en omvälvande men intressant resa där resultatet blev över förväntan. Orangos projektmetodik har utan tvekan varit nödvändig för att lyckas. Den har bidragit till att fånga upp förändringarna mot våra tidigare processer och de anpassningar som behövde göras för att få Dynamics NAV att fungera optimalt, konstaterar Jakob.

Projektet har även lett till nya idéer inom GlasLindberg och de har kommit till insikt med att de vill ha så många processer som möjligt integrerade i Dynamics NAV. Därför har de valt att gå vidare med att byta ut det befintliga systemet för fakturascanning till en helintegrerad lösning i Dynamics NAV. 

Vill du veta mer om Project Management för Projektstyrd tillverkning?

Kontakta Mikael direkt eller fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret så hör vi av oss.

Medarbetare Mikael Mansson
Mikael Månsson
Telefonnummer: 0709-32 50 77

Lösningar med Microsoft Dynamics NAV