Bringbil
Bring Logo

Bring Frigo förenklar sin budgetprocess med BI360

Bring Frigo ville satsa på ett nytt budgetsystem då den dåvarande processen var både tidskrävande, komplicerad och innebar risk för feldata. Valet av leverantör föll på Orango som implementerade det Microsoft Dynamics-kompatibla budgetsystemet BI360.

– Det var alldeles för tungt. Vi behövde göra något rationellt, ett helt nytt krafttag, säger Fredrik Lundgren, ekonomichef på Bring Frigo.

Vi känner stort förtroende för Orango som under hela resans gång har fortsatt att leverera. Så när de presenterade BI360-lösningen, som hade kapacitet att leverera alla de krav vi hade på ett nytt budgetsystem, fanns det inga tvivel på ett utökat samarbete.

Fredrik Lundgren, ekonomichef på Bring Frigo

Varför Orango

Bring Frigo jobbade tidigare i ekonomisystemet Movex i samarbete med en annan konsultfirma. När Bring Frigo för några år sedan bytte till affärssystemet Microsoft Dynamics NAV var samma konsultfirma kvar som projektledare med Orango som underleverantör.

– Vi tyckte väldigt mycket om jobbet som Orango utförde, det var väldigt professionellt och vi valde därför att avveckla vårt samarbete med den andra konsultfirman för att jobba direkt mot Orango. Efter det skiftet blev kommunikationen betydligt bättre, berättar Fredrik Lundgren.

Vill du veta mer om BI360 och Dynamics NAV? Prata med mig.

Medarbetare Mikael Mansson
Mikael Månsson
Telefonnummer: 0709-32 50 77

Resultatet

Fredrik Lundgren berättar att de har sparat mycket tid med BI360, både centralt men även ute i verksamheten. Förut kunde de lägga åtskilliga timmar på att konsolidera alla de ca 50 olika budgetmodellerna för att ta fram en resultaträkning. Idag är det bara en knapptryckning bort. Tidigare krävdes även mycket tid för uppdatering av de olika modellerna till nya år och nya förutsättningar. Detta görs idag centralt och går ut till alla modellerna på en och samma gång.

– Vi har fått väldigt mycket positiv feedback från vår personal, framförallt från controllers, de har idag en helt annan kontroll med möjlighet att hela tiden hålla sig uppdaterad var budgeten ligger, berättar Fredrik. Vi har en verksamhet med höga krav och BI360 har tillgodosett alla de kraven.

Om Bring Frigo

Bring Frigo levererar specialanpassade logistiklösningar för livsmedel inom transport och lagerhantering. Det har de gjort i över 60 år. De levererar till hela världen men har Norden som hemmamarknad.

Lösningar med Microsoft Dynamics NAV