Progressus – affärssystem för projekt och tjänsteorienterade företag [inspelat webinar 2019]

Här kommer inspelningen av Orangos webinar där Staffan Nilsson och Aske Holst introducerar projekthanteringssystemet Progressus, ett tillägg till affärssystemet D365 Business Central utvecklat för projektsäljande konsultverksamheter.

I det här inspelade webinaret introducerar Staffan Nilsson vad som ingår i Progressus på en övergripande nivå och Aske Holst visar bland annat:

  • Integrerad fakturering
  • Tidrapportering via outlook, mobilen och webbklienten
  • Projektredovisning
  • Rapportering och uppföljning av projekt

Webinaret spelades in den 11e december 2019 och är 35 minuter långt.

Om du har några frågor om webinaret kan du alltid höra av dig till Emelie Hallberg på emelie.hallberg@orango.se

Webinaret spelades in 2019.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om webinaret kan du kontakta mig!

Emelie Hallberg
Emelie Hallberg
Telefonnummer: 0760-00 66 51