GRATIS GUIDE: Tre viktiga KPIer du som ekonomichef bör ha koll på - så skapar du bättre uppföljning i ditt byggbolag

Vad är så speciellt med ekonomiuppföljningen på ett bygg- eller installationsbolag?

Utmaningarna för ekonomiavdelningen ser annorlunda ut i ett bygg- eller installationsbolag än i andra verksamheter, där mycket av uppföljningsarbetet är fokuserat på resultat och balans. Inom bygg, installation och service är det istället projektredovisningen som står i centrum, men den går sällan att hantera fullt ut i ditt affärssystem.

Tre Viktiga Kpier För Dig Som Ekonomichef Thumbnail

I den här guiden kan du läsa mer om ekonomisk uppföljning och viktiga nyckeltal för bygg- och installationsbolag:

  • Viktiga delar som påverkar din löpande och periodiska uppföljning
  • Projektkontroll och successiv vinstavräkning
  • Komplexiteten i byggprojekt och hur den påverkar ekonomiarbetet

Dessutom delar vi med oss av hur du kan få en enklare ekonomisk uppföljning med hjälp av en integrerad projektkontroll. Är ditt nuvarande affärssystem och IT-stöd utvecklat för att stötta ditt uppföljningsarbete på bästa sätt?

Vi hoppas att du kommer att tycka om guiden och önskar dig trevlig läsning!

3 viktiga KPI:er du som ekonomichef bör ha koll på

Ladda ned guiden gratis

Syns det inget anmälningsformulär precis ovanför denna textrad? Klicka då här!