GRATIS GUIDE – 7 råd till e-handlare inför valet av nytt affärssystem

För dig som e-handlare är affärssystemet avgörande för att du ska kunna styra verksamheten och kunna fatta rätt affärsbeslut. För att effektivisera lagerhanteringen och säkerställa smidiga logistikflöden. Balansera kostnader mot intäkter. Maximera kundnöjdheten, säkra lönsamheten och lägga grunden för fortsatt tillväxt.

Men så kommer en dag när affärssystemet inte längre räcker till. Företaget har växt och utbudet breddats, kunderna strömmar till och volymerna ökar. Plötsligt lägger ni mer tid på att arbeta runt affärssystemet än att arbeta i det och det som ska vara en hjälp för att driva affärer blir istället ett hinder för fortsatt tillväxt. Det är dags att se sig om efter ett nytt affärssystem.

I den här guiden har vi samlat våra sju bästa råd som vägleder dig genom upphandlingen av ditt nya affärssystem.
Trevlig läsning!

Guide BC 7 råd till e handlare inför valet av nytt affärssystem 210316

I den här guiden får du vägledning genom 7 råd som innefattar:

  • Kostnader i systemprojektet
  • Sätta effektmål
  • Göra systemkarta
  • Inför mötet med leverantörer
  • Utvärdering av olika leverantörer

7 råd till e-handlare inför valet av nytt affärssystem

Ladda ned guiden gratis.

Syns det inget anmälningsformulär precis ovanför denna textrad? Klicka då här!