GRATIS GUIDE – Så väljer du affärssystem för din e-handel

För dig som e-handlare är affärssystemet avgörande för att du ska kunna styra verksamheten och kunna fatta rätt affärsbeslut. För att effektivisera lagerhanteringen och säkerställa smidiga logistikflöden. Balansera kostnader mot intäkter. Maximera kundnöjdheten, säkra lönsamheten och lägga grunden för fortsatt tillväxt.

Men så kommer en dag när affärssystemet inte längre räcker till. Företaget har växt och utbudet breddats, kunderna strömmar till och volymerna ökar. Plötsligt lägger ni mer tid på att arbeta runt affärssystemet än att arbeta i det och det som ska vara en hjälp för att driva affärer blir istället ett hinder för fortsatt tillväxt. Det är dags att se sig om efter ett nytt affärssystem.

I den här guiden har vi samlat råd från tre personer med lång samlad erfarenhet av affärssystem för e-handeln. Bland annat grundaren och VD:n på ett B2B-företag som erbjuder e-handelsemballage på nätet och en e-handelsexpert inom heminredningssegmentet med förflutet bland annat på Furniturebox.

Trevlig läsning!

Orango guide Affarssystem for moderna ehandlare 20200116 tumbnail

I den här guiden får du bland annat tips på hur du:

  • Matchar affärssystem för behoven inom din bransch
  • Mäter på rätt sätt
  • Får koll på kostnaderna
  • Möter kraven på tillgänglighet och integration
  • Utvärderar olika leverantörer

Nio råd till dig som växt ur ditt affärssystem

Ladda ned guiden gratis.

Syns det inget anmälningsformulär precis ovanför denna textrad? Klicka då här!