Rostering - Machine Learning för effektiv bemanningsplanering

Rostering är allokering och schemaläggning av arbetsresurser på ett så effektivt sätt som möjligt.

Machine Learning, maskininlärning, använder historisk data för att prognostisera framtida behov med mycket hög träffsäkerhet.

BizTalk Server 2016

Lanseringen av BizTalk Server 2016 är en viktig milstolpe när det gäller integration on-premise men den ger också flexibilitet och möjlighet att koppla upp applikationer och tjänster i molnet. Oavsett om dina applikationer körs i molnet eller on-premise, ska du ha möjlighet att på ett enkelt sätt integrera dessa applikationer, komma åt data och automatisera dina affärsprocesser. BizTalk 2016 har funktionalitet som stödjer de nya krav som den digitala transformationen ställer.

Vad är nytt och varför migrera till BizTalk Server 2016?

Med BizTalk Server 2016 kan du automatisera ditt företags verksamhetskritiska processer, få stöd att anta en hybrid strategi i din digitala transformationsresa genom att ansluta till SaaS-tjänster och drifta BizTalk Server i Azure.

Nedan är några viktiga funktioner som vi vill lyfta fram:

  • Hybrid integrationsplattform:Du kan nu integrera mot tjänster och applikationer i molnet via den nya Azure Logic Apps-adaptern. Den fungerar som en brygga för att snabbt integrera mot många SaaS-applikationer med hjälp av färdiga connectorer. Med Azure Logic Apps adapter kan du skicka meddelanden till partners och leverantörer via molnet och utnyttjar Microsoft Cloud för att bygga helhetslösningar för integration.
  • BizTalk 2016 körs på de senaste av Microsoft plattformar som Windows Server 2016, Visual Studio 2015, SQL Server 2016 och Office 2016.
  • SQL Server 2016 Always On erbjuder en hög tillgänglighet i Azure och On-premise.
  • Kunddrivna förbättringar som t ex i mappningsverktyget, SFTP-adaptern och File-adaptern samt i BizTalk admin console, hantering av bindingsfiler och spara flera filer till disk.

Obs! Håll koll på tidpunkter för end of support och end of life för BizTalk, SQL Server samt Windows. För BizTalk Server 2010 så har supporten redan upphört, för BizTalk Server 2013 så går supporten för SQL Server 2012 ut i juli 2017. Så gör en migreringsplan!

Vill du boka en webdemo eller fråga något? Kontakta mig!

Kontaktperson

Mathias Rehnstrom
Mathias Rehnström
Telefonnummer: 0702-60 39 74

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår Privacy Policy.