Rostering - Machine Learning för effektiv bemanningsplanering

Rostering är allokering och schemaläggning av arbetsresurser på ett så effektivt sätt som möjligt.

Machine Learning, maskininlärning, använder historisk data för att prognostisera framtida behov med mycket hög träffsäkerhet.

Övervakning av din integrationsplattform

Pdb:s paketerade ML-lösning för bemanningsplanering, rostering, är framtagen i samarbete med ett forskarteam inom dataanalys och Machine Learning. Den innebär att ni enkelt kan spara pengar på att inte överbemanna. Dessutom slipper ni lägga tid på att försöka beräkna personalbehovet manuellt.

Pdb Rostering i korthet:

  • Stor besparingspotential: 5-10% av personalstyrkan och kostnaden.
  • Högre kvalitet på bemanningsplaneringen
  • Framställningen av planeringsunderlaget sker maskinellt med hög noggrannhet.
  • Systemet ger ett ökat förhandlingsutrymme för inköp av personal tack vare att planeringen kan tidigareläggas.
  • Ingen manuell tid för beräkning av personalbehov.

Om BizTalk360

BizTalk360 är ett oberoende mjukvaruföretag som grundades 2009. Produkten BizTalk360 syftar till att lösa de utmaningar som stora företag har när det gäller övervakning och administration av BizTalk Server i sin dagliga verksamhet. BizTalk360 är en plattform som erbjuder förmågor som drift, övervakning och analys för Microsoft BizTalk Server. BizTalk360 fyller de luckor som finns BizTalk Server när det gäller övervakning och support.

BizTalk360 används av över 450 företag, i fler än 26 länder. Över 1500 BizTalk-miljöer övervakas av BizTalk360.

Pdb är experter på BizTalk Server och BizTalk360

Pdb hjälper dig med Biztalk-plattformen och Biztalk360. Vi är certifierade Microsoft BizTalk-partners och även partner med mjukvaruföretaget Biztalk360. En av våra konsulter är Product Specialist på BizTalk360. Flera av dagens funktioner i BizTalk360 har kommit till på önskemål från kunder som vi jobbat med.

Vill du boka en webdemo eller fråga något? Kontakta mig!

Kontaktperson

Mathias Rehnstrom
Mathias Rehnström
Telefonnummer: 0702-60 39 74

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår Privacy Policy.