Rostering - Machine Learning för effektiv bemanningsplanering

Rostering är allokering och schemaläggning av arbetsresurser på ett så effektivt sätt som möjligt.

Machine Learning, maskininlärning, använder historisk data för att prognostisera framtida behov med mycket hög träffsäkerhet.

Pdb:s paketerade ML-lösning för bemanningsplanering, rostering, är framtagen i samarbete med ett forskarteam inom dataanalys och Machine Learning. Den innebär att ni enkelt kan spara pengar på att inte överbemanna. Dessutom slipper ni lägga tid på att försöka beräkna personalbehovet manuellt.

Pdb Rostering i korthet:

  • Stor besparingspotential: 5-10% av personalstyrkan och kostnaden.
  • Högre kvalitet på bemanningsplaneringen
  • Framställningen av planeringsunderlaget sker maskinellt med hög noggrannhet.
  • Systemet ger ett ökat förhandlingsutrymme för inköp av personal tack vare att planeringen kan tidigareläggas.
  • Ingen manuell tid för beräkning av personalbehov.

Vill du boka en webdemo eller fråga något? Kontakta mig!

Kontaktperson

Peter Skanhagen
Peter Skånhagen
Telefonnummer: 0706-44 29 74

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår Privacy Policy.