Rostering - Machine Learning för effektiv bemanningsplanering

Rostering är allokering och schemaläggning av arbetsresurser på ett så effektivt sätt som möjligt.

Machine Learning, maskininlärning, använder historisk data för att prognostisera framtida behov med mycket hög träffsäkerhet.

Pdb Data Control 7 steps

Pdb:s paketerade ML-lösning för bemanningsplanering, rostering, är framtagen i samarbete med ett forskarteam inom dataanalys och Machine Learning. Den innebär att ni enkelt kan spara pengar på att inte överbemanna. Dessutom slipper ni lägga tid på att försöka beräkna personalbehovet manuellt.

Pdb Rostering i korthet:

 • Stor besparingspotential: 5-10% av personalstyrkan och kostnaden.
 • Högre kvalitet på bemanningsplaneringen
 • Framställningen av planeringsunderlaget sker maskinellt med hög noggrannhet.
 • Systemet ger ett ökat förhandlingsutrymme för inköp av personal tack vare att planeringen kan tidigareläggas.
 • Ingen manuell tid för beräkning av personalbehov.

Masterdata Management (MDM)

MDM handlar om att ta all data i din verksamhet, från olika system och källor, och samla ihop till en korrekt datapunkt. Det ger dig tydligare beslutsunderlag, enklare förvaltning och viktigast av allt - ökad datakvalitet. En effektiv informationshantering skapar direkt affärsnytta i din verksamhet.

Orango har jobbat med MDM i många år. Vi har hjälpt många kunder att utvärdera behov, implementera bäst lämpat MDM-system och kvalitetssäkra informationen. Våra kunder får större konkurrenskraft tack vare ökad kunskap om sin verksamhet, förenklad förvaltning av IT-landskap och effektivare administration när felaktig data tvättas bort.

7 steps

Pdb MDM 7-Steps är vår metod för att hjälpa dig att ta kontroll över din information. Vi delar upp stegen i tre faser.

Fas 1: Hälsokontroll (Förstudie/krav)

1. Definiera: Ta reda på informationsbehovet och omfattningen på projektet.

2. Analysera: Undersöka befintlig datakvalitet

3. Utvärdera: Ta reda på hur detta påverkar verksamheten. Alternativa MDM-system

  Fas 2: Införande

  4. Implementera: Införa valt MDM-system

  5. Förhindra: Förutse och förhindra framtida kvalitetsproblem

  6. Rätta/tvätta: Kvalitetssäkra befintlig data


   Fas 3: Förvalta

   7. Förvalta


   Ta tempen på din information - genomför en hälsokontroll

   Fas 1, Pdb Hälsokontroll är en förberedande åtgärd för att undersöka ditt nuläge inför ett eventuellt införande av ett MDM-system. I en hälsokontroll analyseras företagets alla verksamhetssystem för att kartlägga om informationen är standardiserad, komplett, aktuell, valid och unik.

   Denna kontroll ger dig insikt om din verksamhets data, var information skapas och konsumeras. Utifrån det kan vi ge rekommendationer för en mer effektiv hantering.

   Erbjudande hälsokontroll

   Aktiviteter:

   • Workshop två dagar
   • Nuläge
   • Målbild
   • GAP-analys

   Levereras:

   • Målmodell
   • Systemkarta
   • Processbeskrivning
   • Verksamhetspåverkan
   • Handlingsplan
   • Organisation, roller och ansvar

   Vi har bland annat hjälpt DIAB Group (länk) att implementera ett masterdata management-system för deras globala order- och prognossystem.

   Vill du boka en webdemo eller fråga något? Kontakta mig!

   Kontaktperson

   Peter Skanhagen
   Peter Skånhagen
   Telefonnummer: 0706-44 29 74

   Genom att skicka formuläret samtycker du till vår Privacy Policy.