Orango | Scandbio
Etac gra

Professional Business Analysis räddade Scandbios data

Det var för tre år sedan som Scandbio bestämde sig för att byta affärssystem. Samtidigt fanns ett behov av ett flexibelt system för affärsanalys. Men vad skulle hända med all historisk data vid bytet?

Etac
Scandbio - stallpellets och värmepellets för naturlig energi

Minskad arbetsbelastning

Scandbio producerar pellets och pulver som sedan säljas i bulkvara och i småsäckar. Det rör sig alltså om ett så kallat biobränsle, ett miljövänligt alternativ till skillnad från olja och kol. Kunderna varierarar ifrån villaägare till stora kraftvärmeverk. Efterfrågan är störst under det kyliga vinterhalvåret, men flödet är alltid stort. Behovet av ett smidigare affärssystem att behandla all inkommande data ökade.

– År 2014 hade vi redan bestämt oss för att byta till ERP-systemet AX 2012. En av utmaningarna som då uppstod var att vi inte ville förlora all den data vi samlat på oss under årens lopp, berättar Malin Andrén, controllerchef på Scandbio.

Projektledaren för implementeringen av AX 2012 berättade då om Pdb Business Analysis, ett system för affärsanalyser som lätt kan integreras med andra system.

Modulsystem för affärsanalyser

Pdb Business Analysis består av olika moduler som införs utifrån vad företaget är intresserat av att mäta.

Sagt och gjort! Scandbio övergick till det nya affärssystemet och implementerade samtidigt olika moduler från Pdb Business Analysis. Med hjälp av denna implementering kunde systemet fånga upp både den gamla datan och den nya.

Pdb Business Analysis tar tillvara på information och data kring utvalda affärsområden och samlar allt i ett datalager. Med hjälp av datalagret kan Scandbio analysera sin verksamhet och effektivisera sitt arbete.

– Ur ett controllerperspektiv bidrar den nya effektviteten till mer utrymme att jobba proaktivt. Istället för att ägna mig åt manuella rapporter och andra saker som tar lång tid, kan jag nu lägga mer tid på att förbättra företagets verksamhet, säger Malin Andrén.

Istället för att ägna mig åt manuella rapporter och andra saker som tar lång tid, kan jag nu lägga mer tid på att förbättra företagets verksamhet

7705