Orango | Scandbio
Scandbio

Professional Business Analysis räddade Scandbios data

Det var för tre år sedan som Scandbio bestämde sig för att byta affärssystem. Samtidigt fanns ett behov av ett flexibelt system för affärsanalys. Men vad skulle hända med all historisk data vid bytet?

Scandbio ehandel2 mozaik
Scandbio - stallpellets och värmepellets för naturlig energi

Minskad arbetsbelastning

Scandbio producerar pellets och pulver som sedan säljas i bulkvara och i småsäckar. Det rör sig alltså om ett så kallat biobränsle, ett miljövänligt alternativ till skillnad från olja och kol. Kunderna varierarar ifrån villaägare till stora kraftvärmeverk. Efterfrågan är störst under det kyliga vinterhalvåret, men flödet är alltid stort. Behovet av ett smidigare affärssystem att behandla all inkommande data ökade.

– År 2014 hade vi redan bestämt oss för att byta till ERP-systemet AX 2012. En av utmaningarna som då uppstod var att vi inte ville förlora all den data vi samlat på oss under årens lopp, berättar Malin Andrén, controllerchef på Scandbio.

Projektledaren för implementeringen av AX 2012 berättade då om Pdb Business Analysis, ett system för affärsanalyser som lätt kan integreras med andra system.

Modulsystem för affärsanalyser

Pdb Business Analysis består av olika moduler som införs utifrån vad företaget är intresserat av att mäta.

Sagt och gjort! Scandbio övergick till det nya affärssystemet och implementerade samtidigt olika moduler från Pdb Business Analysis. Med hjälp av denna implementering kunde systemet fånga upp både den gamla datan och den nya.

Pdb Business Analysis tar tillvara på information och data kring utvalda affärsområden och samlar allt i ett datalager. Med hjälp av datalagret kan Scandbio analysera sin verksamhet och effektivisera sitt arbete.

– Ur ett controllerperspektiv bidrar den nya effektviteten till mer utrymme att jobba proaktivt. Istället för att ägna mig åt manuella rapporter och andra saker som tar lång tid, kan jag nu lägga mer tid på att förbättra företagets verksamhet, säger Malin Andrén.

Maskinell framtagning med Machine Learning

Nu har Orango tillsammans med forskare från Jönköping University tagit fram en prototyp för maskinell framtagning av jämförelseanalyser för Datalager 2.0. Den presenterar jämförelsegrupperna och de viktigaste kriterierna för den valda kunden.

Machine Learning-lösningen innebär bland annat:

  • Ökad kvalitet i jämförelserapporten tack vare möjlighet till jämförelse över hela kunddatabasen. Jämförelsegruppen som skapas är grundad på data som gör kunderna lika varandra och är därmed relevanta jämförelsegrupper.
  • Effektivare framtagning av jämförelserapporten för konsulten. Det är även enklare för den för en konsult med mindre erfarenhet och verksamhetsförståelse att ta fram en jämförelserapport med hög kvalitet.


LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. De erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling. LRF Konsult omsätter årligen en dryg miljard kronor.

Forskningsprojektet ”DATAMINE” syftar till att svara på frågan ”hur kan algoritmer förbättra beslut?”. Projektet finansieras av Region Jönköping och Jönköping University. Projektet pågår i tre år med start 2017 och drivs av JU tillsammans med Orango, Hallpressen och Infomaker. Den vetenskapliga metoden är technical action research och resultaten ska publiceras som vetenskapliga artiklar.

Lösningar med