180409Orango Lisawikstrand005

Branchens bästa arbetsplats

Vi vet. Varje bolag med självaktning säger att de vill vara ett modernt företag och branschens bästa arbetsplats. Alla säger att medarbetarna är det viktigaste i verksamheten. Vi säger samma sak. Vi har därför en långsiktig strategisk plan och en tydlig aktivitetslista för att uppnå det. Vårt arbete grundar sig i den forskning som visar att motivation och engagemang är nyckeln till nöjda medarbetare.

Ett tydligt ledarskap

På Orango tror vi stenhårt på att engagemang hos våra medarbetare gör att vi alla både mår, och presterar, bättre. Den viktigaste ingrediensen för att få motiverade och engagerade medarbetare är ett bra och tydligt ledarskap. Ett ledarskap som är stöttande och inkluderande och som säkerställer att våra medarbetare känner att de kan påverka sin egen situation och förstår hur de bidrar till vår gemensamma utveckling. Att våra ledare sätter tydliga mål som kontinuerligt följs upp är också en viktig ingrediens, liksom att säkerställa att alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan.

Att vara ledare på Orango innebär att du med stort hjärta både leder och coachar dina medarbetare med hjälp av måluppföljning och effektiv kommunikation.

Vi mäter engagemang

Vi tror att engagemang inte bara möjliggörs genom ett bra ledarskap, utan genom att lyssna på, och engagera, våra medarbetare i frågor som rör Orango – både högt och lågt.

På Orango tar vi hjälp av ett externt företag för att mäta våra medarbetares engagemang en gång om året. Genom mätningarna skapar vi ett strukturerat arbetssätt som ger oss möjlighet att förstå vilka delar vi behöver förbättra för att öka engagemanget hos våra medarbetare. Vi mäter vårt medarbetarengagemang utifrån fem olika faktorer; Trovärdighet, Respekt, Rättvisa, Stolthet och Kamratskap.

Medarbetarskap

Vi har alla ansvar för vårt medarbetarskap. Vi vet att engagemang gör att vi mår bra och presterar bra.

Alla medarbetare på Orango, oavsett roll, har en individuell utvecklingsplan och tydliga mål som kontinuerligt följs upp. Här kan alla påverka sin egen situation och bidra till vår gemensamma utveckling.

Great Place To Work

Vi tar hjälp av företaget Great Place To Work för att mäta vad som driver engagemang i vår organisation. De utgår ifrån fem faktorer som är bevisat viktiga för medarbetarengagemang: Trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap.

Resultaten från mätningarna ger oss förståelse för vilka delar vi behöver jobba med för att aktivt förbättra vår arbetsplatskultur ytterligare.

Utöver detta uppmuntrar vi initiativ som stärker oss som team och vi lyssnar givetvis alltid på vår medarbetare i alla frågor som rör Orango - både högt och lågt.


Vi tror att engagemang inte bara möjliggörs genom ett bra ledarskap, utan genom att lyssna på, och engagera, våra medarbetare i frågor som rör Orango – både högt och lågt.

På Orango tar vi hjälp av ett externt företag för att mäta våra medarbetares engagemang en gång om året. Genom mätningarna skapar vi ett strukturerat arbetssätt som ger oss möjlighet att förstå vilka delar vi behöver förbättra för att öka engagemanget hos våra medarbetare. Vi mäter vårt medarbetarengagemang utifrån fem olika faktorer; Trovärdighet, Respekt, Rättvisa, Stolthet och Kamratskap.