Hur kan ditt företag ligga i framkant i digitaliseringen?

Transformation Kopia
Denna rapport riktar sig i första hand till IT-beslutsfattare i svenska handelsföretag. Rapporten belyser bland annat:
  • Systemstöd
  • IT-investeringar
  • Intern IT kontra konsultbasis