Har du total kontroll över dina installerade objekt med full spårbarhet idag?

Construction Installation

Affärssystem för installation –
full koll på dina installerade objekt

Effektiv hantering av dina installerade objekt, från försäljning till uppföljning, med full spårbarhet

Installationsbranschen påverkas som de flesta andra branscher av den digitalisering som sker idag. För installationsföretag får det inverkan på hela flödet från försäljning till uppföljning via kalkylering, utförande och fakturering. Dessutom ökar kraven på dokumenthantering, spårbarhet och delning av information samt finansiell uppföljning.

Vid större projekt, som sträcker sig över lång tid, blir dessutom kontroll över delprojekt och delmoment viktigt. En effektiv projektkontroll innehåller både operativ och finansiell kontroll genom hela entreprenaden.

Vikten av den ekonomiska uppföljningen och efterkalkylen ställer höga krav på ditt systemstöd. För att kunna ta fram relevanta underlag för analys och beslut, och därmed veta vad du tjänar pengar på, måste du ha all din data tillgänglig hela tiden.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ett branschunikt systemstöd? Kontakta mig!

Kontaktperson

Mathias Gyllensvard
Mathias Gyllensvärd
Telefonnummer: 0708-76 38 24

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår Privacy Policy.