Vill du ha full finansiell och operativ kontroll över ditt projekt, från en enda vy i ditt system?

Bygg Construction Bygg

Projektkontrollen är hjärtat i ditt systemstöd

Det finns flera olika trender som påverkar byggbranschen idag. De olika delarna i byggprocessen blir allt mer digitala, vilket ökar både möjligheten men också kravet på mobilitet och flexibilitet. Via mobila lösningar och ny teknik såsom BIM, kopplas arbetsflöden ihop på ett bättre sätt och information samlas in allt snabbare. 

Samtidigt ställs det krav på obrutna informationsflöden, där all information ska finnas integrerad och tillgänglig på en och samma plats. Byggbolag idag har helt enkelt mycket att vinna på att hänga med i utvecklingen vad gäller utrustning, teknik och systemstöd.  

För projektstyrda verksamheter som äger och driver större byggprojekt är kontroll över kostnader och budget väldigt viktigt. Full finansiell och operativ kontroll över alla projekt bör därmed vara en prioriterad fråga när du utvärderar och väljer en systemlösning för din verksamhet. 

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta mig.

Kontaktperson

Christoffer Gustafsson
Christoffer Gustafsson
Telefonnummer: 0760-00 66 57