Vill du ha full finansiell och operativ kontroll över ditt projekt, från en enda vy i ditt system?

Bygg Construction Bygg

Projektkontrollen är hjärtat i ett affärssystem för byggföretag

Att säkerställa en korrekt finansiell uppföljning och kontroll av verksamheten i ett byggbolag kräver ofta olika IT-stöd, processer och systemintegrationer från olika källor och system. Specifika regelverk och normer, många olika typer av styrdokument samt att projektredovisningen som regel skär på en annan ledd än den mer räkenskapsbundna resultatuppföljningen, upplevs ofta som en utmaning.

Det ställer extra höga kvar på ditt affärssystem. För att du ska känna dig trygg med att du har kontroll på företagets totala ekonomi och resultatuppföljning behöver du få tillgång till all information som rör enskilda aktiviteter och projekt. Något som ofta kan vara svårt.

För projektstyrda verksamheter som äger och driver större byggprojekt är kontroll över kostnader och budget väldigt viktigt. Full finansiell och operativ kontroll över alla projekt bör därmed vara en prioriterad fråga när du utvärderar och väljer en systemlösning för din verksamhet.

Vi är specialister på affärssystem för byggföretag

Vi på Orango har lång erfarenhet av att hjälpa företag inom byggbranschen att välja och implementera rätt affärssystem för sin projektorienterade verksamhet. Sedan närmare 10 år tillbaka är vi ensamma som partner och återförsäljare i Norden av 4PS Construct – ett av marknadens mest kompletta affärssystem för företag inom bygg, installation och service. Med en unik branschkunskap vet våra specialister vad som krävs för just din verksamhet.

  • Unik branschkunskap inom affärssystem för dig inom bygg, installation och service
  • Ensamma i Norden att erbjuda 4PS kompletta ERP-lösning
  • Lång erfarenhet av verksamhetsanpassade implementationer
  • Beprövad projektmodell från analys och implementation till förvaltning

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta mig.

Kontaktperson

Mathias Gyllensvard
Mathias Gyllensvärd
Telefonnummer: 0708-76 38 24

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår Privacy Policy.