Dra fördel av ett system som är utvecklat just för de affärskritiska processerna inom din bransch.

Construction Bygg

Optimera din verksamhet med ett affärssystem anpassat för företag inom Construction

Klicka på länkarna för att läsa mer om din branschs utmaningar kopplat till ett modernt affärssystem.

Vad menar vi egentligen med Construction? Jo, i det lägger vi in ett par olika branscher som verkar inom samma område men samtidigt har en del behov som skiljer sig åt.

För byggföretag står stora projekt och kontroll i centrum. Med stöd för hela processen, från kalkyl till projektuppföljning. Samtidigt som du får full koll på kostnader under projektets alla faser.

Vi hjälper också installationsföretag. Här fokuserar vi förutom på projekt, även på spårbarhet av installerade objekt med dokumenthantering och analys.

Dessutom arbetar vi med företag inom service och underhåll. Här ligger fokus på planerat och oplanerat underhållsarbete kopplat till underhållsscheman och kontrakt, uppföljning av serviceavtal samt serviceorderplanering.