Kan du hantera hela livscykeln för dina produkter idag?

Med vår lösning får du en smidig och effektiv individhantering.

Automotive Maskin 2000X1220

Affärssystem för effektiv individhantering

Är du importöreller återförsäljare inom fordon- och maskinbranschen vet du att en effektivindividhantering är a och o för din verksamhet. Från tillverkning viadistribution och försäljning, till underhåll och service. Du behöver ha kontroll över hela livscykeln.

Dyra och komplexa individer har normalt behov av flera kompletterande processer, såsom reservdelar, service, garanti, underhållsplaneroch kontrakt. Dessutom blir leasing ett allt vanligare begrepp inom fordonsbranschen, något du behöver ha stöd för.

Genom atthantera hela kedjan i ett och samma system får du full spårbarhet över helalivscykeln. Helt enkelt full kontroll över dina individer från början tillslut.

Vill du veta mer om Annata 365 for Dynamics? Kontakta mig.

Kontaktperson

Jonasmondelius
Jonas Mondélus
Telefonnummer: 0709-41 42 86

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår Privacy Policy.