Voice Picking med Bison | Orango

Voice Picking med Bison

På Lomond Industriers centrallager i Malmö kör man sedan en tid tillbaka röststyrd plockning s.k. Voice Picking eller Pick-by-Voice integrerat med sitt affärssystem Bison. I dagsläget har man 50 plockare i systemet och plockar drygt 14 000 orderrader per dag. ”-Sedan vi införde Pick-by-Voice har vi mer än halverat våra plockfel och ligger nu på 99,75% korrekta plockrader”, säger driftschef Tommy Petersen.

Voice Picking Bison

Nyfiken lagerpersonal som trivs med sitt nya arbetssätt

Före projektet var vissa i lagerpersonalen skeptiska och befarade att de nu skulle bli som robotar. Vid införseln smög man igång med 5 plockare och nästan omedelbart ersattes skepsisen av nyfikenhet. Snart ville alla plocka via Pick-by-Voice vilket alla gjorde efter ett halvår då man var i drift i full skala. Bättre ergonomi och rörelsefrihet samt möjlighet att använda arbetshandskar är något som personalen ofta lyfter fram, berättar Tommy.

Enkel och smidig integration mot affärssystemet

Lomond Industrier har valt att integrera Bison mot Pick-by-Voice-systemet på enklast möjliga vis. Bison skickar en XML-fil per plocklista med vad som ska plockas och får efter sista plockraden tillbaka en motsvarande XML-fil med vad som plockats från Pick-by-Voice-systemet. ”För Bison handlade det helt enkelt om att ersätta plocklista på papper eller skärm med en filöverföring, vilket var ett enkelt ingrepp”, berättar CIO Stefan Jonsland.

Betydande effektivitetsvinster

Förutom att minska plockfelen är effekterna även synliga i plockkapaciteten där man med samma personalstyrka nu plockar 10-15% fler plockrader än tidigare, menar Tommy Petersen. Mindre administration, ingen scanning och att kunna ta emot information under rörelse är några förklaringsfaktorer bakom den ökade effektiviteten. En annan är att avsaknaden av pappersplocklista gör att både ögon och händer blir fria att användas i arbetet med att identifiera och hantera det som ska plockas.

Är du intresserad av att veta mer om hur Bison kan hjälpa dig att effektivisera dina lagerprocesser?

Kontakta Jacob Giselsson på Orango för mer Information.

Jacob Giselsson Beskuren
Jacob Giselsson
Telefonnummer: 0768-52 54 03