Varför är digital spårbarhet avgörande för din… | Orango

Varför är digital spårbarhet avgörande för din eftermarknadsaffär?

Att utveckla en lönsam och effektiv eftermarknadsaffär för dyra enheter är ett sätt att ta vara på nya affärsmöjligheter. Samtidigt lägger du grunden för starkare band till din slutkund, förhoppningsvis med ökad kundlojalitet som resultat. En viktig förutsättning för att skapa en lönsam eftermarknadsaffär är att din affärsplattform kan erbjuda digital spårbarhet av dina produkter och dess komponenter. I den här artikeln tar vi en närmare titt på varför.

Sparbarhet traceability serienummer

Spårbarhet – följ enhetens livscykel genom dess serienummer

Spårbarhet innebär kort och gott att du med hjälp av enhetens serienummer har möjlighet att följa och spåra vad som har hänt med en produkt under hela dess livscykel. Det kan röra sig om allt från information om garantier och vilka försäljningar som har gjorts, till utförda servicearbeten och reparationer. För fullgod spårbarhet måste även ingående komponenter – ända ner på reservdelsnivå – kunna härledas från början ända fram till dags dato. Spårbarhet handlar även om att du som leverantör ska kunna spåra vilken kund som har vilken enhet, vilka enheter kunden haft tidigare och vilka bekymmer samma kund haft med dem.

Så varför är då denna information så viktig?

Spårbarhet ger ovärderliga data för dina eftermarknadstjänster

Om något inträffar med en av de enheter som ditt företag erbjuder service för, är det viktigt att fältservicepersonal snabbt är på plats för att hantera det. För att serviceteknikerna sedan på ett effektivt sätt ska kunna åtgärda det inträffade krävs att de har tillgång till rätt information. Ju tydligare dokumenterad historik, kring exempelvis tänkbara fel eller tidigare utförda reparationer, som finns att tillgå, desto snabbare kan de agera. Att inte ha sådana data samlade centralt gör att ledtiderna för service, reparation och felsökning oftast blir längre än nödvändigt.

Spårbarhet gör att du på ett lättillgängligt sätt kan koppla information om enhetens ålder, senast utförda service, reparationer och så vidare, direkt till den enskilda enheten. Genom denna typ av information kan du på ett träffsäkert sätt erbjuda merförsäljning av dina eftermarknadstjänster som baseras på faktiska data. På samma sätt gör spårbarhet det lättare för dig som hyr ut dyra enheter att erbjuda uppgraderingar till modernare utrustning för dem som hyr över längre tid. När du har full koll på enhetens historik kan du dessutom på ett bättre sätt underhålla produkten servicemässigt så att den håller längre.

Spårbarhet är också en förutsättning för att du ska få full kontroll över dina garantiåtaganden. Vet du inte exakt vilken enhet eller komponent du tar emot för ett garantiärende, vet du heller inte om just den fortfarande täcks av garantin. En produkt med flera ingående komponenter kan dessutom ha olika garantier och garantitid för olika komponenter. särskilt krångligt blir det om komponenterna efterhand har bytts ut. Det blir i det närmaste omöjligt att hålla redan på vilka överenskommelser som gäller för vilka leverantörer. Med digital spårbarhet finns all denna information samlad i ett och samma system.

Excel är inte gott nog för digital spårbarhet

Många har idag visserligen tillgång till denna information, eller åtminstone en stor del av dem, och man samlar dem ofta i Excel-dokument, exempelvis. Problemet med att arbeta på det sättet är att hanteringen ofta är högst personberoende och medför en väldigt tung administration. Dessutom är det lätt att dokumentationen blir utdaterad eller direkt felaktig och om du inte kan säkerställa att spårbarheten motsvarar verkligheten har du ingen nytta av den.

Utan spårbarhet kan du alltså gå miste om affärsmöjligheter i form av merförsäljning av service eller nyare produkter. Du kan i värsta fall rent av göra en olönsam eftermarknadsaffär om du inte har tillräcklig information om garantiåtaganden, servicearbeten och reparationsbehov för dina enheter. Tillgänglighet till dessa data är avgörande för att du ska kunna erbjuda värde för dina kunder genom dina eftermarknadstjänster – och samtidigt göra en god affär.

----

På Orango vet vi hur avgörande digital spårbarhet är för att dina eftermarknadstjänster ska bli effektiva och lönsamma. Vi kan även erbjuda rätt plattform för det! Affärsplattformen Annata 365 erbjuder full spårbarhet genom hela produktlivscykeln. Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta gärna mig om du vill prata mer om digital spårbarhet och hur det påverkar eftermarknadsaffären!

Charlottapalman
Charlotta Påhlman
Telefonnummer: 0706-04 86 66