Välkomna framtiden med IBM i | Orango

Välkomna framtiden med IBM i

Under mina 15 år på Orango har jag inte varit med om att systemet lagt ner en enda gång. Förutom när det började brinna i serverrummet hos en kund, och till och med då tog det endast tre timmar att få igång systemet igen.

Så kommenterar Orangos affärsområdeschef Jacob Giselsson driftsäkerheten i IBM i. Det finns de som menar att IBM i-plattformen är old school snarare än modern. Vi vill hävda att det är precis tvärtom. Plattformen ger möjlighet att kontinuerligt utveckla nya, moderna gränssnitt för webb och mobil vilket tillsammans med dess driftsäkerhet ger unika möjligheter.

Detta menar även de studenter från KTH som i våras genomförde ett utredningsarbete för Handelsbanken. I det arbetet sammanställdes flera intervjuer med bland annat utvecklare, tekniker och IT-arkitekter och resultatet är tydligt: IBM i är framtidsstarkt. I rapporten betonas det också att IBM i ständigt utvecklas för att ligga på topp.

Underhållsfritt, driftsäkert och stabilt

IBM i är ett operativsystem som körs på IBM Power Systems servrar. Det designades av IBM som ett nyckelfärdigt operativsystem, vilket innebär att det vid normalkörning behöver väldigt lite eller inget underhåll från IT-personal på plats. Driftsäkerheten och stabiliteten hos IBM i är något som uppmärksammades av studenterna från KTH och i sin rapport betonar de att det är tydligt varför transaktionsintensiva företag använder IBM i.

Utveckling

Ett exempel på utveckling av plattformen är framtagandet av programmeringsspråket Free-form RPG. Det har tagits fram för att förenkla förståelsen och upplärningen för såväl språket som plattformen. Detta innebär att de som kan andra programmeringsspråk, exempelvis Java och C, snabbare lär sig att arbeta med IBM i. I rapporten framtagen av studenterna på KTH bekräftas att Free-form RPG är enklare att förstå än det gamla programmeringsspråket Fixed format.

Branschen säkrar upp nästa generations kodare

IBM har genom sin framtidssatsning Academic Initiative for Power Systems en stark anknytning till universitet, högskolor, partners, klienter och ISV-lösningar. Under hösten ges exempelvis en kurs i RPG vid Göteborgs universitet. På så sätt säkerställs att IT-sektorn besitter rätt kunskap och att nyutexaminerade utvecklare och programmerare lockas till att arbeta med IBM i.

Orango, Bison och iSAK

Moderna gränssnitt som är baserade på PHP och JavaScript används allt mer tillsammans medIBM i och ett sådant exempel är Orangos produkt iSAK. Det är viktigt för oss på Orango att följa med IBM i in i framtiden genom att fortsätta implementera Bison tillsammans med iSAK och på så sätt erbjuda våra kunder ett affärssystem med en stark, driftsäker och stabil transaktionsmotor.