Vad har digitaliseringen med företagets kultur att göra? | Orango

Vad har digitaliseringen med företagets kultur att göra?

På Orango arbetar vi med affärssystem – vi säljer och implementerar affärssystem med kärlek. Det är lätt att en sådan slogan blir en floskel så vi jobbar verkligen hårt med att bygga en kultur som gör att våra medarbetare kan och vill hjälpa våra kunder att blomstra.

160921 1866 Few

Värderingar då och nu

Själv har jag jobbat i IT-branschen i väldigt många år, över 30 faktiskt, och jag bär fortfarande med mig den kultur och de värderingar vi skapade på WM-data på 1970- och 80-talet. Vi pratade om ”konsulten i centrum” på 80-talet och det är galet hur rätt det fortfarande är. Allting startar med oss som är medarbetare i ett företag – om vi är engagerade och motiverade så kommer vi att göra våra kunder nöjda och då kommer företaget att växa och tjäna pengar. Svårare än så är det inte.

I Orango bygger vi företaget på en kultur och på värderingar som vi vill att alla ska känna igen sig själv i och som i grunden bygger på sunt förnuft. Ett av våra värdeord är ”omtänksamhet” som vi vill ska prägla alla våra relationer, den till våra kunder, till våra kollegor och till oss själva. Laganda och teamwork ligger nära detta begrepp och vi vet att vårt lag är vår styrka.

Kulturen äter strategin till frukost

Att kulturen i ett företag äter strategin till frukost är det många som håller med om. Jag också. Kulturen är hjärtat i företaget – det som överlever alla konjunkturer och därmed strategier. Men, allt måste gå hand i hand; kulturen, värderingarna, strategierna och målen. Om något av detta inte är synkat så kommer utfallet att hämmas. Och om vi som medarbetare inte känner igen oss eller inte känner oss delaktiga så kvittar det hur fina ord och Powerpoints vi skapar – det blir lika verkningslöst som att ta en Alvedon när du brutit benet.

Digitalisera eller dö

I dag pratar alla om att digitalisera, många går så långt så att man säger ”digitalisera eller dö”. Det är ingen tvekan om att världen förändras och kanske är det så att för första gången i historien så är det inte tekniken, eller bristen på denna, som står i vägen för utvecklingen. Jag tror att det idag är svårt att hitta en situation där de tekniska lösningarna för att utveckla ett företag inte finns i någon form, någonstans på planeten. Nu är snarare företagets kultur den största bromsklossen. Och eftersom vi vet hur stark kulturen är så är detta en stor utmaning för många företag. Orangos råd till alla som är på väg att starta digitaliseringsprojekt är därför att inte begå misstaget och tro att detta enbart är ett teknikprojekt – det är minst lika mycket ett kulturprojekt.

Om nu digitaliseringen kräver att kulturen finns på plats så blir digitaliseringen automatiskt en styrelse –och ledningsfråga. Styrelsen måste engagera sig i arbetet och vara den som ytterst och som alltid pekar ut riktningen i strategin. Två saker känns då extra viktiga att tänka på; dels att de digitala strategierna inte kan leva sitt eget liv utan måste flätas in i företagets ordinarie strategi och affärsplan, dels att man måste skapa rätt förutsättningar för att medarbetarna ska vilja vara med på resan. Tyvärr finns det inte något riktigt bra svenskt ord för engelskans ”empower” för det är precis det som det handlar om.

Förändring inte nödvändigtvis lika med förbättring

All utveckling medför en förändring, men det är inte alltid säkert att en förändring blir en förbättring. Detta gäller givetvis också digitaliseringsprojekt. Om du då har en kultur som stödjer nytänkande och som också tillåter att saker kan bli fel (gör om – gör rätt) så ger du företaget en chans att utvecklas. För även om en förändring inte alltid leder till en förbättring så vet vi att en förbättring alltid kräver en förändring.