Utmaningar för uthyrningsbranschen – och hur du möter dem | Orango

Utmaningar för uthyrningsbranschen – och hur du möter dem

Fler och fler företag som säljer och tillverkar dyra enheter undersöker möjligheten att bredda affären och även börja med uthyrning. Men vad krävs egentligen för att på ett framgångsrikt sätt ta detta steg? För att få svaren frågade vi Louise Barker, senior konsult hos Orangos strategiska partner Annata.

Uthyrning automotive equipment

Berätta om din bakgrund inom uthyrning

– Jag har varit verksam inom uthyrningsbranschen i mer än 30 år. Jag gick direkt från utbildning till arbete inom ett av de största företagen för uthyrning av verktyg i Storbritannien. Då fanns det inga digitala lösningar som verkligen passade branschen. De lösningar som fanns vid den tiden var i stort sett säljordersysten som inte tillnärmelsevis kunde erbjuda de lösningar som företaget som jag arbetade på behövde. Så när min dåvarande arbetsgivare beslutade att skapa ett eget, skräddarsytt uthyrningssystem 1992, blev jag länken mellan verksamheten och IT-avdelningen och hjälpte dem att förstå varandra. Efter att ha hanterat implementeringen fortsatte jag att arbeta tillsammans med IT-avdelningen för att förbättra systemet.

Mycket har naturligtvis hänt sedan dess. Hur har lösningarna utvecklats?

– Allteftersom åren gick, utmanades de traditionella säljordersystemen av aktörer med lösningar som erbjöd fler funktioner som uthyrningsföretagen kunde dra nytta av. De flesta av dem var emellertid fristående system som man blev tvungen att skapa gränssnitt mot andra backoffice- och affärssystem för. Det är bland annat därför som företag som Annata utvecklades, där lösningen för uthyrning är direkt kopplad till ett ERP-system – som en förlängning av det. Det ger dig den lösning som du behöver och som också sömlöst kan kopplas samman med alla dina backoffice-system. På så sätt behöver du inte bygga en massa gränssnitt och hantera alla de problem som det medför.

Varför kan man inte bara använda ett generiskt affärssystem – varför krävs ett som är specifikt anpassat till uthyrningsbranschen?

– För att uttrycka det enkelt – inom uthyrning kommer det du hyr ut alltid tillbaka. Du måste därför beräkna kostnaden på andra sätt än om du säljer produkter. Du måste exempelvis upprätthålla maskinens säkerhet och duglighet genom inspektioner och service, både efter att den returnerats och på kontinuerlig basis. Säkerhet och ansvarsfrågan är naturligtvis av absolut största vikt. Annata tillhandahåller funktionalitet specifik för uthyrning och enhetshantering och har särskild erfarenhet och kompetens inom service och underhåll. Samtidigt kan kostnadsberäkningar enkelt konfigureras i ERP-lösningen.

Finns det andra fördelar med att använda Annatas uthyrningslösning jämfört med andra?

– Många av de tidiga uthyrningssystemen skapades av anställda inom uthyrningssektorn eftersom det inte fanns några lösningar som gav dem vad de ville ha. Dessa lösningar fungerade utmärkt för uthyrningsdelen av företaget, men så fort du ville skala upp eller koppla det till fakturerings- eller lönesystemet blev det en mardröm. Och om du ville växa din verksamhet var systemen inte är tillräckligt robusta.

Större företag hanterar dessutom enorma mängder transaktioner. Det kräver tillförlitliga system som verkligen levererar vad gäller prestanda och partnersamarbeten med kompetens nog att verkligen förstå din verksamhet.

Microsoft Dynamics 365 tillsammans med Annata som en helintegrerad lösning är den typen av plattform som många känner till och litar på och kan hantera stora mängder data. Företag som inte har gjort affärer inom uthyrning tidigare, men som använder Microsoft Dynamics 365, har nu har en chans att göra det utan att ta en enorm ekonomisk risk. Ett tillägg till ERP-systemet, som Annata, gör att de kan utnyttja alla data som redan finns i deras nuvarande system. Det är också ett sätt att prova på ett nytt område, se hur bra det går, till en mycket liten kostnad för implementeringen av hyrfunktionen.

----

Annata är en Microsoft GISV (Global Independent Software Vendor) med 15 års erfarenhet och fokus på att leverera lösningar för fordons- och utrustningsindustrin. Annata förlitar sig på Microsofts teknik och innovation för att påskynda utvecklingen av Annata 365:s vertikala affärslösningar ovanpå Microsoft Dynamics 365. Orango är Annatas främsta partner för implementationer av lösningen i Skandinavien.

Kontakta mig om du vill diskutera hur ett nytt systemstöd kan hjälpa ditt uthyrningsföretag.

Fredrik Roos
Fredrik Roos
Telefonnummer: 0760-01 98 76